Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Dne 8.ledna 2003 bude v sídle Libereckého kraje slavnostně podepsána „Dohoda o spolupráci při řešení dopravní obslužnosti a rozvoji kolejové dopravy v Libereckém kraji“

06. 01. 2003
[id:1391|autor:Futerová Linda|email:linda.futerová@kraj-lbc.info|telefon:485 226 302|mobil:724 030 320|aktualizace:]

Dne 8.ledna 2003 bude v sídle Libereckého kraje slavnostně podepsána „Dohoda o spolupráci při řešení dopravní obslužnosti a rozvoji kolejové dopravy  v Libereckém kraji“. Jedná se o důležité prohlášení pěti hlavních partnerů projektu REGIOTRAM NISA, které stanoví základní cíle projektu a obecně definuje cesty k jejich dosažení. Tato dohoda navazuje na memorandum uzavřené dne  7. září 2000 a aktualizuje jej v souladu s postupem reformy veřejné správy a se závěry vypracovaných studií. Tehdejší dokument byl podepsán před vznikem krajů ještě přednosty dnes již neexistujících okresních úřadů a díky zpracování celé řady studií v rámci přípravy projektu REGIOTRAM NISA mohl být upřesněn další postup a konkretizovány další oblasti nutné spolupráce mezi zúčastněnými partnery. Těmi jsou Liberecký kraj, zastoupený hejtmanem RNDr. Pavlem Pavlíkem, Statutární město Liberec, zastoupené primátorem Ing. Jiřím Kittnerem, Město Jablonec nad Nisou, zastoupené starostou RNDr. Jiřím Čeřovským, Ministerstvo dopravy ČR, zastoupené náměstkem ministra Ing. Vojtěchem Kocourkem a České dráhy, a.s., zastoupené generálním ředitelem Ing. Daliborem Zeleným. Základem spolupráce je zajistit v Libereckém kraji kvalitní regionální veřejnou dopravu, jako plnohodnotnou alternativu k individuální automobilové dopravě, dále společný zájem na vytvoření nově koncipovaného regionálního dopravního systému, šetrného k životnímu prostředí, využívajícího kolejovou síť železničních a tramvajových tratí a kvalitní napojení Euroregionu NISA na síť mezinárodních železnic. Po slavnostním podpisu Dohody proběhne v sídle Libereckého kraje rovněž první jednání nově ustavené řídící skupiny projektu REGIOTRAM NISA, na kterém bude kromě informace o aktuálním stavu přípravy projektu projednáván také další konkrétní postup a zapojení jednotlivých partnerů. Mimo jiné bude diskutován obsah materiálu pro jednání vlády, který by měl předkládat ministr dopravy ve spolupráci s hejtmanem Libereckého kraje a který by měl potvrdit společný zájem státních a krajských orgánů řešit tímto pilotním projektem zajištění veřejné dopravy v regionu, a to včetně garancí financování tohoto náročného projektu.

Futerová Linda
linda.futerová@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302
Mobil: 724 030 320