Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Dohoda mezi Libereckým krajem a Dolnoslezským vojvodstvím o regionální spolupráci a výměně zkušeností byla podepsána

26. 02. 2003
[id:1406|autor:Futerová Linda|email:linda.futerova@kraj-lbc.info|telefon:485 226 302|mobil:724 030 320|aktualizace:]

Dne 25.2. 2003 byla v sídle Libereckého kraje podepsána Dohoda mezi Libereckým krajem a Dolnoslezským vojvodstvím o regionální spolupráci a výměně zkušeností. Před samotným podpisem dohody se uskutečnilo společné jednání hejtmana Pavla Pavlíka a maršálka Henrika Gołębiewskiho. Jednání byli dále přítomni za Liberecký kraj Jaroslav Zámečník, člen rady kraje a zároveň předseda zastupitelského Výboru pro zahraniční vztahy a integrace do EU, za Dolnoslezské vojvodství  předseda Sejmiku Jarosłav Karzawa a  předseda Výboru pro zahraniční spolupráci Sejmiku Artur Zieliński. Při jednání proběhlo vzájemné představení obou krajů, srovnání kompetencí maršálka a hejtmana, nebo zhodnocení reformy veřejné správy v obou zemích. Rovněž se hovořilo o projektu REGIOTRAM NISA, zde hejtman Pavlík konstatoval, že by tento projekt rád polským kolegům blíže představil na zvláštním setkání. Představitelé Libereckého kraje byli polskou stranou vyzváni seznámit se s  programem rozvoje Dolnoslezského vojvodství a samozřejmě k dalším jednáním, která budou naplňovat tuto regionální spolupráci. Dohoda byla slavnostně podepsána  v 15 hodin. Navazuje na již existující kontakty a jejím hlavním úkolem je další prohlubování vztahů mezi samosprávou Dolnoslezského vojvodství a Libereckého kraje. Spolupráce a výměna zkušeností se zaměří především na hospodářský a regionální rozvoj, výchovu mládeže, turistiku, ochranu životního prostředí nebo zemědělství. „Jsem rád, že jsem mohl v sídle našeho kraje přivítat nového maršálka, podepsat již tolik očekávanou  dohodu a začít realizovat naše představy. Budeme se  nyní vzájemně navštěvovat a plnit úkoly, které jsme si vytyčili. Věřím, že spolupráce přinese oběma regionů  pozitivní výsledky“, řekl hejtman Pavlík. Pravidelně po dvou letech obě strany vytyčí své cíle a priority spolupráce, na jejichž základě vypracují další program činnosti. První setkání delegací by se mělo konat přibližně za dva měsíce, a to v Polsku.

Futerová Linda
linda.futerova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302
Mobil: 724 030 320