Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Hejtman kraje jednal s předsedou Evropského výboru Saského zemského sněmu o možné spolupráci mezi Libereckým krajem a Svobodným státem Sasko

09. 06. 2003
[id:1320|autor:Bradíková Nikola|email:nikola.bradikova@kraj-lbc.info|telefon:485 226 305|mobil:724 083 009|aktualizace:]

Na konec minulého týdne pozval hejtman Pavel Pavlík na jednání o budoucnosti spolupráce mezi Libereckým krajem a Svobodným státem Sasko předsedu Evropského výboru Saského zemského sněmu Petera Adlera. Tato návštěva se uskutečnila na základě již předešlého setkání obou představitelů na Výroční konferenci Česko-německého diskusního fóra, která proběhla v únoru letošního roku v Mnichově. Hlavním a v podstatě jediným tématem jednání byly možnosti, jak dále postupovat v komunikaci se Svobodným státem Sasko, se kterým chce Liberecký kraj spolupracovat. „Po vzniku krajů jsem očekával hladkou spolupráci se Saskem, protože považuji spolupráci s našimi sousedy za nadstandardní a klíčovou v mnoha ohledech. V trojmezí Libereckého kraje, Dolnoslezského vojvodství a Saska fungovala báječná spolupráce na úrovni obcí v rámci Euroregionu Nisa, ale bohužel jsme na straně Saska nenalezli  partnera. Jen těžko lze nakládat s výrokem – naším partnerem je Praha nikoliv Liberec. Není normální žít v tomto vztahu a domnívám se, že tak, jak potřebuje Liberecký kraj spolupracovat se Saskem, tak i Sasko potřebuje spolupráci s námi. Před dvěma dny jsem navštívil Dolnoslezské vojvodství, kde jsem jednal s maršálkem a musím říci, že tuto spolupráci považuji za velmi dobrou a fungující. Ten mi potvrdil, že se s prezidentem Saského zemského sněmu schází poměrně pravidelně a jednají společně o formách spolupráce mezi oběma samosprávnými celky. “ Peter Adler zhodnotil výroky hejtmana jako pozitivní a on sám považuje tuto pozici za nesprávnou, protože Praha je partnerem pro Berlín. Vyjádřil spolupráci mezi krajem a Saskem podporu a rád by k vytvoření takové spolupráce přispěl. Nabídl hejtmanovi, aby se společně stali nositeli těchto myšlenek spolupráce a přislíbil, že se spojí s prezidentem Saského zemského sněmu, což je parlament Saska, aby mu tlumočil tyto názory. Rovněž přislíbil, že se pokusí o zprostředkování osobní schůzky mezi oběma představiteli a tímto rovněž hejtmana pozval do budovy Saského zemského sněmu. „Byl bych osobně velmi šťastný, kdyby došlo v této záležitosti k průlomu“, dodal Adler. „Já jsem samozřejmě rád za tuto nabídku. My jsme před nedávnem jednali s landrátem landkreisu Löbau-Zittau o možných formách spolupráce, nezavíráme dveře žádné spolupráci, ale chceme, aby fungovala na úrovni samospráv. Na druhou stranu bych nerad, aby to byla spolupráce podřízeného s nadřízeným – „malého s velkým“, stojíme o partnerství. Rád bych eventuální setkání s naším saským protějškem realizoval společně s hejtmanem Ústeckého kraje Jiřím Šulcem, se kterým jsme si v této otázce názorově velmi blízko a jejich kraj řeší podobnou situaci.“ V tuto chvíli je pro kraj prioritní propojení mezi ČR a Německem rychlostní silnicí R-35, o kterém se intenzivně jedná. 

 

Bradíková Nikola
nikola.bradikova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 305
Mobil: 724 083 009