Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Hejtman kraje se svým statutárním náměstkem jednali s maršálkem Dolnoslezského vojvodství na téma REGIOTRAM NISA a přeshraniční spolupráce

05. 06. 2003
[id:1304|autor:Bradíková Nikola|email:nikola.bradikova@kraj-lbc.info|telefon:485 226 305|mobil:724 083 009|aktualizace:]

Včera hejtman Libereckého kraje Pavel Pavlík s jeho statutárním náměstkem Luďkem Suchomelem na pozvání maršálka Dolnoslezského vojvodství pana Gołębiewskiho navštívili Dolnoslezské vojvodství. Hlavními tématy tohoto setkání byla prezentace projektu REGIOTRAM NISA a přeshraniční spolupráce obou regionů, která je definována v Dohodě o spolupráci podepsané oběma představiteli kraje a vojvodství dne 25.2. 2003. Projekt REGIOTRAM NISA se dočkal z polské strany podpory, maršálek Dolnoslezského vojvodství jím byl nadšen a navrhl, aby bylo podepsáno trojstranné memorandum ještě spolu se Svobodným státem Sasko. Memorandum by mělo být podepsáno ještě v průběhu tohoto roku a text bude připravovat resort rozvoje. Druhým tématem byly možné oblasti vzájemné spolupráce mezi krajem a vojvodstvím, přičemž představitelé jednali především o koordinaci rozvojových dokumentů, o spolupráci v oblasti zdravotnictví, školství, dopravy – především napojení rychlostní silnice R-35 na německé území, možnosti předkládání projektů využívajících čerpání ze strukturálních fondů po vstupu obou zemí do EU a o větších možnostech spolupráce v oblasti hospodářského rozvoje, která doposud nebyla příliš rozvíjena. Pavel Pavlík i Henryk Gołębiewski se shodli na variantě, že za Liberecký kraj i za Dolnoslezské vojvodství bude určen koordinátor spolupráce, dále bude ustavena Pracovní skupina Dolnoslezské vojvodství – Liberecký kraj, ve které by měli zasednout jednotliví odborníci z dotčených odborů, kteří by společně diskutovali o oblastech rozvojových dokumentů, zdravotnictví, školství, dopravy a hospodářského rozvoje. „Jednání s maršálkem Dolnoslezského vojvodství považuji za velice produktivní. Během návštěvy jsme představili polské straně náš projekt dopravního spojení REGIOTRAM NISA, který by měl spojit krajské město Liberec s městem Jelenia Gora na polské straně. Odpověď maršálka Henryka Gołębiewského na naši prezentaci projektu byla pozitivní a navrhl podpis třístranného memoranda       o spolupráci na tomto projektu za účasti Svobodného státu Saska, Dolnoslezského vojvodství a Libereckého kraje. Dále jsme jednali o konkrétních oblastech spolupráce, hlavně v hospodářském rozvoji, koordinaci rozvojových dokumentů, zdravotnictví, školství a dopravě. S panem maršálkem jsme se dohodli na konání  pravidelných setkání a ustavení pracovní skupiny, která bude koordinovat naši přeshraniční spolupráci“,uvedl hejtman Pavel Pavlík.

  

Bradíková Nikola
nikola.bradikova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 305
Mobil: 724 083 009