Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Ke společnému jednání se sešla rada Libereckého a Královéhradeckého kraje

11. 03. 2003
[id:1384|autor:Futerová Linda|email:linda.futerova@kraj-lbc.info|telefon:485 226 302|mobil:724 030 320|aktualizace:]

Na pozvání hejtmana Libereckého kraje Pavla Pavlíka se dnes  uskutečnilo první společné jednání rady Libereckého a Královéhradeckého kraje. Úkolem tohoto jednání bylo najít vzájemné porozumění při řešení problémů, které se vztahují na oba dva kraje. Na programu jednání tak byl územní plán obou krajů, řešení oblasti Krkonoš, rychlostní komunikace R35 nebo zajištění přednemocniční péče. Na začátku  jednání zástupci obou krajů krátce hovořili i o novele zákona o rozpočtovém určení daní. Zde se obě strany shodly, že je důležité prosazovat zájem krajů společně, aby se krajům podařilo dosáhnou podstatně vyššího procentuálního podílu z výnosu daní pro kraje, než je tomu nyní. „Co se týká problematiky oblasti Krkonoš, bylo domluveno, že se do měsíce sejde pracovní skupina, která zhodnotí dosavadní kroky a nastíní další postup prací. Dále jsme hovořili i o známé komunikaci mezi Jičínem a Turnovem  R35, naším společným zájmen je, aby tato komunikace vedla co nejméně konfliktním místem a aby dopravní obslužnost na územní obou krajů byla dobře zajištěna“, řekl hejtman Pavlík. Zástupci obou krajů byli informování o zřízení sekretariátu NUTS II, který bude mít sídlo v Hradci Králové a budou v něm zastoupeny všechny tři strany (Liberecký, Královéhradecký a Pardubický kraj). Dalším diskutovaným bodem bylo zajištění přednemocniční péče. Obě strany si vyměnily zkušenosti, třeba co se týká budoucí ekonomické subjektivity nemocnic, restrukturalizace a případné redukce lékařské služby první pomoci. V otázce zajištění pečovatelské služby se kraje shodly na vzájemné spolupráci a pokrytí těchto služeb přesahující hranice krajů. Radní obou krajů konstatovali nutnost dalších kontaktů a společných jednání a domluvili se na příští schůzce, jejíž zasedání se bude konat na půdě Královéhradeckého kraje.

Futerová Linda
linda.futerova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302
Mobil: 724 030 320