Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Krajská nemocnice Liberec prošla hloubkovou kontrolou finančního hospodaření

16. 09. 2003
[id:1419|autor:Futerová Linda|email:linda.futerova@kraj-lbc.info|telefon:485 226 302|mobil:724 030 320|aktualizace:]

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor kontroly, má ze zákona uloženo kontrolovat své příspěvkové organizace. Vzhledem k počtu organizací (cca 130) byl vypracován plán kontrolní činnosti, podle kterého přišel na řadu i hloubkový audit Krajské nemocnice Liberec. Předmětem této kontroly byla prověrka finančního hospodaření, průběh a zajišťování ošetřovatelské péče a zabezpečení majetku kraje, to vše podle platných právních a jiných předpisů. Kontroloři krajského úřadu nezjistili žádné závady, jako například zkreslení hospodářského výsledku, vadné účetnictví atd. Naopak, podle auditorů Krajská nemocnice Liberec hospodaří dobře, účetnictví má průkazné, zabezpečení majetku v požadované úrovni a ošetřovatelská péče je na úrovni standardů Evropské unie. V roce 1997 byl náměstkyní pro ošetřovatelskou péči vydán Program kontinuálního zvyšování kvality ošetřovatelské péče. Cílem tohoto programu je zajišťování a udržování takové kvality, která je v souladu s moderními trendy ošetřovatelství. Ředitel nemocnice MUDr. Jaroslav Krutský si navíc vytvořil pro kvalitní zajišťování zdravotní péče v krajské nemocnici řadu poradních  orgánů jako vědecká rada, rada pro kvalitu nebo etická komise. Další audit Krajské nemocnice Liberec je naplánován zhruba za dva roky.

 

Futerová Linda
linda.futerova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302
Mobil: 724 030 320