Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Liberecký kraj navštívil ministr zemědělství Jaroslav Palas

06. 06. 2003
[id:1319|autor:Bradíková Nikola|email:nikola.bradikova@kraj-lbc.info|telefon:485 226 305|mobil:724 083 009|aktualizace:]

Dne 5.6. 2003 na pozvání hejtmana kraje Pavla Pavlíka a člena rady kraje Radima Ziky navštívil Liberecký kraj ministr zemědělství Jaroslav Palas. Resort zemědělství a životního prostředí v čele s Radimem Zikou připravil pro ministra téměř celodenní program. Nejprve se ministr Palas setkal se členy rady kraje, se kterými jednal především o zemědělské koncepci, která byla zpracována a schválena zastupitelstvem kraje letos v dubnu jako první  koncepce tohoto typu v ČR, dále o již dvouleté spolupráci mezi Regionální agrární komorou a Libereckým krajem a o plánech v resortu zemědělství do budoucna. Rovněž byla projednávána otázka převodů pozemků z Pozemkového fondu ČR na Liberecký kraj, konkrétně pozemku, na kterém hospodaří Střední odborné učiliště a Učiliště Frýdlant. „Jsem rád, že pan ministr Palas je dalším ministrem vlády, který navštívil Liberecký kraj a měl možnost osobně se seznámit se situací zemědělství v kraji“, dodal hejtman Pavel Pavlík. „Těší mě, že pan ministr pochází ze stejně strukturované oblasti jako je Liberecký kraj, tzn. z podhůří, a proto problematice našeho regionu rozumí.“doplnil Radim Zika. O praktickém fungování v oblasti zemědělství v Libereckém kraji se měl možnost ministr Palas seznámit v mlékárně v Příšovicích. Tam ho majitel a ředitel této mlékárny Jiří Tůma seznámil s jednotlivými provozy a rovněž mu představil investiční záměr mlékárny, která vykupuje denně až 90 tis. litrů mléka. V posledních pěti letech mlékárna investovala ročně zhruba 10 mil. Kč do modernizace a nutných investic ve spojení se vstupem do EU. Současně se podílí i na pomoci získání investic pro potřeby zemědělských subjektů, které musí investovat do modernizací zázemí určenému pro chov skotu, tam také mlékárna získává budoucí trvalé dodavatele suroviny. Dále Jiří Tůma informoval ministra, že k získání prostředků potřebných k investicím v letošním roce požádal o poskytnutí dotace k částečnému krytí těchto nákladů. Na obědě probíhala neformální diskuse za přítomnosti I. místopředsedy Senátu PČR Přemysla Sobotky, hejtmana kraje Pavla Pavlíka, poslance Poslanecké sněmovny PČR Oldřicha Němce a člena rady kraje Radima Ziky s předsedy okresních agrárních komor a řediteli zemědělských agentur ČR. Po obědě následovala beseda se zemědělci z Libereckého kraje, kteří měli možnost ministrovi Palasovi pokládat dotazy ze své oblasti působení. Účastníkům besedy ministr potvrdil stanovisko premiéra vlády ČR, že zemědělci obdrží k 25% přímých plateb po vstupu ČR do EU ještě dalších 30% z národního rozpočtu. Rovněž ministr Palas zemědělce informoval, že vláda uvolní částku 3 mld. Kč na kompenzaci škod na polních kulturách, kterou zemědělci požadují. Ministr hledá řešení pro navýšení kompenzace v celkové částce 4,1 mld. Kč, která by již měla pokrýt skutečné škody. Besedu uzavřel předseda Regionální agrární komory Robert Erlebach, který zmínil, že „Jaroslav Palas je prvním ministrem zemědělství od roku 1989, který v Liberci strávil téměř celý den a  věnoval jej právě zemědělcům“.

 

Bradíková Nikola
nikola.bradikova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 305
Mobil: 724 083 009