Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Liberecký kraj se snaží zvýšit povědomí obyvatel našeho kraje o životním prostředí

26. 03. 2003
[id:1241|autor:Futerová Linda|email:linda.futerova@kraj-lbc.info|telefon:485 226 302|mobil:724 030 320|aktualizace:]

Cílem nedávno schválené koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty je naučit obyvatele našeho kraje správně se chovat k  životnímu prostředí. V současné době se pracuje na vytvoření pracovní skupiny, která bude jakýmsi poradním orgánem při přípravách a realizacích akcí, které resort životního prostředí a zemědělství Libereckého kraje bude v rámci enviromentální výchovy pořádat. „Akce budou určeny pro školy, veřejnou správu i pro neziskové sektory. V současné době hledáme partnery právě z těchto oblastí, abychom mohli naše úkoly naplňovat“, řekl Radim Zika, člen rady kraje a doplnil, že první akce budou zaměřeny na odpadové hospodářství, recyklaci odpadů. V oblasti školství budou cíle enviromentání výchovy realizovány v postupných krocích prostřednictvím Dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávání a výchovně vzdělávací soustavy Libereckého kraje, podle možností a situace školské soustavy Libereckého kraje. V oblastech, které nespadají pod přímé řízení resortu životního prostředí a zemědělství našeho kraje, má koncepce  charakter doporučení a ideových podnětů. Jejím cílem je především to, aby subjekty enviromentání výchovy navzájem komunikovaly, spolupracovaly a byly informovány o aktivitách ve svém okolí. „Liberecký kraj vyčlení na akce spojené s enviromentální výchovou kolem 400 tis. Kč, budeme usilovat i o finanční prostředky ze státního fondu životního prostředí a strukturálních fondů Evropské unie“, dodal Zika.

 

Futerová Linda
linda.futerova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302
Mobil: 724 030 320