Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Liberecký kraj zadal zpracování "Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací"

17. 06. 2003
[id:1248|autor:Futerová Linda|email:linda.futerova@kraj-lbc.info|telefon:485 226 302|mobil:724 030 320|aktualizace:]

Liberecký kraj zadal zpracování „ Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací “, který bude řešit problematiku zásobování pitnou vodou a čištění odpadních vod na území Libereckého kraje tak, aby byly splněny příslušné směrnice EU. Byl navázán kontakt s představiteli obcí Libereckého kraje, kteří byli vyzváni, aby dodali potřebné údaje a uvedli potřeby svých obcí z hlediska zásobování pitnou vodou a čištění odpadních vod. Materiál s nimi bude průběžně konzultován a konečná verze s nimi musí být projednána. „ Plán “ bude dokončen v 1. polovině roku 2004, schválen musí být do konce roku 2004.

V současné době resort ŽPZ Krajského úřadu Libereckého kraje komunikuje s obcemi ve věci jejich žádostí o finanční podporu na realizaci vodohospodářských staveb podaných na Ministerstvo zemědělství, SFŽP, MŽP. Člen rady kraje zodpovědný za resort životního prostředí a zemědělství Radim Zika se velmi aktivně zapojuje do řešení havarijních stavů při zásobování pitnou vodou v řadě obcí Libereckého kraje.  

Futerová Linda
linda.futerova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302
Mobil: 724 030 320