Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Místopředseda Vlády České republiky jednal s radou kraje

17. 03. 2003
[id:1411|autor:Futerová Linda|email:linda.futerova@kraj-lbc.info|telefon:485 226 302|mobil:724 030 320|aktualizace:]

Pracovní setkání členů Rady Libereckého kraje s místopředsedou vlády ČR Petrem Marešem se dnes uskutečnilo v sídle kraje. Rada kraje předložila k tomuto jednání svá témata. Nejprve se hovořilo o výzkumu a vývoji v Libereckém kraji, který je v podmínkách moderního rozvoje našeho kraje dosud poněkud opomíjen. Problém je zejména v nejasných možnostech, podmínkách realizace takové činnosti a v neurčitosti naplnění přepokládaného efektu. Místopředseda vlády byl informován o tom, že Liberecký kraj se chce aktivně podílet na přípravě jasných podmínek pro realizaci výzkumu a vývoje. Tyto aktivity by měly směřovat k naplnění cílů rozvoje Libereckého kraje. PhDr. Mareš představitele kraje seznámil i s možnostmi čerpání peněz na tuto problematiku, jedná se především o čerpání z fondů Evropské unie nebo z operačních programů našich ministerstev. Dalším tématem jednání byla Evropská unie, konkrétně Luděk Suchomel, statutární náměstek hejtmana, předložil plán témat  seminářů, které by měly připravit podnikatele našeho kraje na vstup do Evropské unie. Tyto semináře bude organizovat Liberecký kraj, který se bude snažit získat finanční výpomoc na tuto akci od státu. Problém vzdělávání úředníků vyšších územních samosprávných celků otevřel hejtman kraje Pavel Pavlík. Oblast vzdělávání úředníků samosprávy je upravena zákonem. „V souvislosti s novými povinnostmi uloženými krajským úřadům na úseku vzdělávání lze v dalším roce očekávat značné navýšení výdajů na vzdělávání. Jedná se zejména o oblast vzdělávání vedoucích úředníků, vstupní vzdělávání a doplnění zkoušek zvláštní odborné způsobilosti. Ze strany státu by kraj uvítal v souvislosti se vstupem do Evropské unie pomoc zejména v oblastech odborného vzdělávání, zvyšování jazykové vybavenosti nebo zajištění výměnných zahraničních stáží“, řekl hejtman Pavlík. Na programu dnešního jednání byla i problematika menšin a drogová problematika, krátce se hovořilo i o veřejné správě, zde se jedná především o oblast justice nebo policie. Náměstkyně hejtmana Ing. Eva Bartoňová seznámila předsedu vlády i s problematikou existence sklářských oborů po vstupu České republiky do Evropské unie.

Futerová Linda
linda.futerova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302
Mobil: 724 030 320