Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Plni dojmů a zážitků se z Bruselu vrátily vítězné týmy

19. 05. 2003
[id:1356|autor:Bradíková Nikola|email:nikola.bradikova@kraj-lbc.info|telefon:485 226 305|mobil:724 030 320|aktualizace:]

Minulý týden dva vítězné týmy ze středních škol ze Semil a z Vysokého nad Jizerou, které byly nejúspěšnější v soutěži „S námi do Bruselu“ vyhlášenou hejtmanem kraje RNDr. Pavlem Pavlíkem, navštívily centrum Evropské unie – belgické město Brusel. Tato cesta byla hlavní cenou pro 1. a 2. místo v této soutěži. Pro vítěze byl připraven pestrý program od pondělí do středy do večera, a to nejen formou návštěv institucí EU a NATO, ale rovněž i prohlídek turisticky zajímavých lokalit. V pondělí v dopoledních hodinách proběhla návštěva Evropského parlamentu, kde si studenti měli možnost prohlédnout celý komplex jak zvenčí, tak i zevnitř a rovněž vyslechli krátký úvod do práce Evropského parlamentu jako instituce. Poté následovala prohlídka Atomia, což je technická památka, konkrétně se jedná o 165 miliard krát zvětšený model molekuly železa, který je z oceli a hliníku a sestává se z 9 propojených koulí o průměru 18 metrů.. Zajímavým místem byl bezesporu i park Mini Evropa, kde lze nalézt 350 modelů a animací nejdůležitějších stavebních a technických památek 70 měst všech členských států EU, v měřítku 1:25. Odpoledne následovala návštěva Výboru regionů, což je poradní orgán Evropské komise a zde byla pro studenty připravena přednáška o práci tohoto výboru. V podvečerních hodinách jsme se přesunuli do historického městečka Brugge, kde proběhla krátká prohlídka některých částí města. V úterý byla připravena návštěva centrály NATO spojená s přednáškami od zástupců Stálé delegace ČR při NATO  a ZEU. Studenti měli rovněž možnost pokládat těmto představitelům dotazy, přičemž jich nejvíce padlo na budoucí podobu Severoatlantické aliance, na postoj Ruska k tomuto uskupení a rovněž i na postavení České republiky v Alianci.. Odpoledne jsme se vrátili zpět k návštěvě institucí EU, a to konkrétně k návštěvě jedné z budov Evropské komise – Generálního ředitelství pro vzdělání a kulturu. I zde byl pro studenty připraven seminář od ředitele tohoto centra. Ten si připravil souhrnné informace o podstatě fungování orgánů Evropské unie. Středeční program musel být z menších technických důvodů na autobusu pozměněn, a tak původně plánovaná návštěva vrchního velitelství spojeneckých sil – SHAPE a návštěvu místa poslední Napoleonovy bitvy u Waterloo byla nahrazena prohlídkou Bruselu. Společný pobyt v Bruselu byl zakončen slavnostním večerem, na kterém studenty uvítal pan hejtman Pavel Pavlík, který se k vítězům připojil v úterý večer. Na společné setkání pan hejtman pozval i zástupce stálých delegací ČR při NATO a EU. „Jsem velmi rád a současně hrdý na to, že zde mohu přivítat dva vítězné týmy z našich středních škol, které byly nejúspěšnější v soutěži na téma EU, NATO a Liberecký kraj. Pevně věřím, že návštěva Bruselu přinesla všem studentům plno nových zážitků a poznatků. Chtěl bych také poděkovat oběma  pedagogům, kteří na studenty během pobytu v Bruselu dohlíželi, protože je to samozřejmě značná odpovědnost. Jsem rád, že jsme mohli alespoň určitou měrou přispět k rozšíření obzorů mladých lidí o instituci, ke které by se měla naše země příští rok připojit, a doufám, že oni sami měli možnost si udělat i vlastní názor a pohled jak na Evropskou unii, tak rovněž i na Severoatlantickou alianci, které jsme již členem a která sehrává klíčovou roli na mezinárodním poli“,  dodal hejtman.       

Bradíková Nikola
nikola.bradikova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 305
Mobil: 724 030 320