Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Pracovní návštěva St. Gallenu

24. 02. 2003
[id:1415|autor:Futerová Linda|email:linda.futerova@kraj-lbc.info|telefon:485 226 302|mobil:724 030 320|aktualizace:]

V průběhu minulého týdne se v rámci spolupráce mezi švýcarským kantonem St. Gallen a Libereckým krajem, která byla  uzavřena v roce 2001 podpisem Dohody o regionální spolupráci obou samosprávných celků, uskutečnil studijní pobyt členů Rady a Zastupitelstva Libereckého kraje v St. Gallenu. Smyslem této návštěvy bylo nahlédnutí do struktury a způsobu práce členů kantonální vlády a parlamentu. Vzhledem k dvousetleté tradici fungování kantonu je pro představitele kraje, který existuje teprve 2 roky, nejen zajímavé, ale i přínosné pomocí rozhovorů se zástupci kantonu poznat způsob práce, ráz problémů a jejich řešení, způsob komunikace s veřejností a ostatní činnosti kantonální vlády a parlamentu.  V termínu návštěvy se právě konal session, což je zasedání parlamentu, které probíhá 4x ročně po dobu tří dnů. Dvanáctičlenná delegace Libereckého kraje se v čele se statutárním náměstkem hejtmana Ing. Luďkem Suchomelem měla možnost zúčastnit kromě zasedání parlamentu jednání politické frakce CVP (Křesťanskodemokratická lidová strana) a také subkomise, která mimo jiné hodnotí průběh spolupráce kantonu s Libereckým krajem. Švýcarská strana zohlednila odborné zaměření členů delegace Libereckého kraje, proto pro společné rozhovory zvolila tomuto odpovídající témata. Obě partnerské strany si tak mohly vyměňovat konkrétní zkušenosti a názory z oblastí veřejné dopravy, výchovy, hospodářského a regionálního rozvoje a rozpočtu. Součástí studijního pobytu byl také kulturní program, a tak členové rady a zastupitelstva kromě kantonální knihovny a katedrály shlédli společně s představiteli kantonu muzikál Miss Saigon.

 

Futerová Linda
linda.futerova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302
Mobil: 724 030 320