Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Rada Libereckého kraje se dnes sešla na mimořádném zasedání, na kterém souhlasila s podáním ústavní stížnosti

11. 02. 2003
[id:1351|autor:Futerová Linda|email:linda.futerova@kraj-lbc.info|telefon:485 226 302|mobil:724 030 320|aktualizace:]

Dnem 1.1. 2003 se na základě zákona staly Nemocnice Liberec, Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, Okresní ústav sociálních služeb Liberec příspěvkovými organizacemi Libereckého kraje. Organizační složka státu Okresní ústav sociálních služeb Jablonec nad Nisou se stala ke stejnému dni organizační složkou Libereckého kraje. Tento den je také pravděpodobně dnem, kdy došlo k porušení Ústavou zaručeného práva Libereckého kraje na samosprávu. Stát ke dni 1.1. 2003 nezajistil, aby výše pohledávek příspěvkových organizací byla shodná s výší jejich závazků. V případě Nemocnice Liberec, Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, Okresního ústavu sociálních služeb Liberec a také Okresního ústavu sociálních služeb Jablonec nad Nisou, jejichž zřizovatelem se stal Liberecký kraj, lze toto tvrdit s nepochybnou jistotou. Příslušné okresní úřady, které do 31.12. 2002 vykonávaly jménem státu zřizovatelské funkce předmětných příspěvkových organizací, byly o stavu závazků prokazatelně informovány a byly žádány, aby situaci řešily. Spolu s majetkem, majetkovými a jinými právy byly na kraj převedeny i některé povinnosti státu. „Stát,  respektive  jeho  ministerstva,  využila  a  převedla   povinnosti státu a odpovědnost za ně na Liberecký kraj, aniž by dal našemu kraji prostor k jednání o řešení závazků státu.  Stát tak převedl na Liberecký kraj i závazky ve značné výši, bez odpovídajícího příspěvku na jejich úhradu“, řekl hejtman RNDr. Pavel Pavlík. Převodem odpovědnosti za závazky státu na Liberecký kraj a povinnosti kraje je hradit je Ústavou zaručené právo na samosprávu nejen porušeno, ale i nadále soustavně porušováno. Pokud by měl Liberecký kraj poskytnout, nyní již svým příspěvkovým organizacím, z rozpočtu kraje odpovídající příspěvek na úhradu uvedených závazků, musel by tak učinit na úkor dalších nezbytných výdajů. Takovéto rozhodnutí by však mělo nepochybně dramatický dopad pro hospodaření Libereckého kraje. Vlastní příjmy rozpočtu Libereckého kraje pro rok 2003 jsou odhadovány na cca 550.000.000,-Kč. Závazky, kterými jsou však tyto příspěvkové organizace zatíženy, jsou ke konci roku  2002  předběžně vyčísleny částkou cca  230.000.000,- Kč, v případě Nemocnice Liberec a Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa a ve výši cca 14.000.000,- Kč v případě Okresního ústavu sociálních služeb Liberec a Okresního ústavu sociálních služeb Jablonec nad Nisou. Jedná se však o dlužné částky bez příslušenství, která jsou nepochybně ve výši dalších mnoha milionů korun. Rada souhlasila s návrhem ústavní stížnosti, její podání ovšem rozhodne až zastupitelstvo, které se sejde příští týden ve čtvrtek.

Futerová Linda
linda.futerova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302
Mobil: 724 030 320