Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Setkání Rady Libereckého kraje a Rady Města Liberec

27. 08. 2003
[id:1422|autor:Futerová Linda|email:linda.futerova@kraj-lbc.info|telefon:485 226 302|mobil:724 030 320|aktualizace:]

Na základě vzájemné dohody o nutnosti společných jednání Rady Libereckého kraje a Rady města Liberec se uskutečnilo setkání členů obou rad, tentokrát na pozvání primátora Města Liberec Ing. Jiřího Kittnera. „O tématech, která byla předmětem našeho jednání, jsme jednali téměř tři hodiny. Na programu jsme měli body týkající se dopravy,  městem vyměřený nájem Oblastní galerie a také budovy města, které užívá Liberecký kraj, především se jedná o střední školy nebo domovy mládeže. Zde se bude muset postupovat případ od případu a řešit každou budovu zvlášť. Hovořili jsme i o Krajské nemocnici Liberec, o její budoucnosti a majetkovém vyrovnání s městem. Nejdříve je ale za potřebí získat peníze od státu na staré dluhy nemocnice a pak teprve dohodnout budoucí podobu tohoto zařízení za účasti města“, řekl hejtman RNDr. Pavel Pavlík. Na setkání radní řešili, jak vylepšit dopravu na ulici České mládeže. Jde o její křížení se silnicí I/35 v průtah Libercem.  Shodli se na tom, že možným řešením je vybudování okružní křižovatky. S tím souvisí hned několik úkolů, jako například majetkoprávní operace, zadání studie, uzemní rozhodnutí a samozřejmě finanční zajištění.  „Domluvili jsme se  na společném postupu při řešení tohoto úkolu, prvním krokem je projednat tento záměr v orgánech kraje i města. Okružní křižovatka by pak mohla být vybudována v roce 2004,“ doplnil hejtman Pavlík. Dalším bodem jednání byla dopravní obslužnost Libereckého kraje. Radní města byli  informováni o dvou rovinách pohledu na dopravní obslužnost kraje. V současné době se kraj zabývá rovinou, kterou financuje. Radní se včera dohodli na nutnosti definovat základní termíny dopravní obslužnosti a na jejich základě pak zahájit intenzivní jednání o problému integrace veřejné dopravy větších měst do dopravní obslužnosti celého kraje. Na závěr jsme hovořili i o  oboustranné snaze zapsání Ještědu do seznamu kulturních národních památek. Primátor nás informoval, že město Liberec bude kandidovat na pořádání SKI 2009 a i o novinkách souvisejících s výstavbou multifunkční haly. S radou města se sejdeme ještě do konce tohoto roku, a to tentokrát na mé pozvání“, uzavřel hejtman Pavlík.

Futerová Linda
linda.futerova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302
Mobil: 724 030 320