Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Setkání Rady Libereckého kraje s poslanci a senátory Parlamentu ČR

19. 05. 2003
[id:1392|autor:Futerová Linda|email:linda.futerova@kraj-lbc.info|telefon:485 226 302|mobil:724 030 320|aktualizace:]

Dnes 19. května se v budově Krajského úřadu Libereckého kraje sešli na pozvání hejtmana RNDr. Pavla Pavlíka senátoři a poslanci  Parlamentu České republiky za Liberecký kraj a členové rady kraje, aby diskutovali nad současnými problémy našeho kraje.  Jedním z bodů společného jednání byla opět novela zákona  o rozpočtovém určení daní. Hejtman přítomné polance a senátory seznámil s usnesením asociace krajů k danému tématu. „Jsme zásadně proti poslednímu návrhu rozpočtového určení daní, protože jsou tímto ohroženy činnosti, za které kraj zodpovídá.  Pokud mají krajské samosprávy smysluplně vykonávat své zákonné povinnosti, musí být zajištěno odpovídajícím způsobem financování jejich činnosti. Navrhujeme tedy úpravu novely zákona o rozpočtovém určení daní, a to rozpočty krajů navýšit o dotační tituly – 701 mil. Kč na regionální rozvoj, 3,3, mld. Kč na silnice II. a III. třídy, 26 mld. Kč na střední školství a 115 mil. na územní střediska záchranných služeb“, řekl hejtman Pavel Pavlík. Dále seznámil přítomné s tím, že kraje nesouhlasí se zařazením do rozpočtového určení daní 2,7 mld. Kč pro soukromé školství, poněvadž jejich zřizování nespadá do kompetencí krajů.  Poslanci a senátoři byli hejtmanem také  upozorněni, že zítra při zasedání zastupitelstva kraje proběhne volba člena rady kraje, který bude zodpovědný za resort zdravotnictví. Tuto funkci prozatím vykonává náměstek hejtmana Ing. Karel Dolejší, který na dnešním setkání krátce hovořil i o přípravě koncepce přednemocniční péče v kraji. Dalším tématem společného setkání bylo i zemědělství. „Vznesl jsem dotaz na přítomné poslance a senátory,  zda jednotlivé politické kluby ve sněmovně nebo v senátu hodlají znovu otevřít otázku dorovnání přímých plateb do výše 55 % z prostředků EU. Bylo mi přislíbeno přítomnými poslanci, že tuto otázku otevřou na zemědělském výboru Poslanecké sněmovny  Parlamentu ČR a budou se jí zabývat“, řekl Radim Zika, člen rady kraje.

 

Futerová Linda
linda.futerova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302
Mobil: 724 030 320