Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Setkání Rady Libereckého kraje s poslanci a senátory Parlamentu ČR

09. 09. 2003
[id:1414|autor:Futerová Linda|email:linda.futerova@kraj-lbc.info|telefon:485 226 302|mobil:724 030 320|aktualizace:]

Prvním bodem společného jednání Rady Libereckého kraje, poslanců a senátorů PČR byla již tradičně novela zákona  o rozpočtovém určení daní.  Hlavním tématem této novely je zvýšení procentuálního podílu z výnosů daní pro kraje. Kraje chtějí dosáhnout  vyšší  procentuální úrovně, alespoň takové, na jaké se  nyní pohybují obce. Neznamená to však, že toto zvýšení bude provedeno na úkor financování obcí. „Shodli jsme se na společném postupu při projednávání návrhu v obou komorách parlamentu, tak, aby prošel minimálně současný návrh, který počítá s 10,5% pro kraje. Ostatní rozdělení financí mezi kraji je pak otázkou vzájemné dohody. Podstatné je v tuto chvíli získat výše zmíněné prostředky ze státního rozpočtu,“ řekl hejtman Pavel Pavlík. Současně byl zmíněn problém přímých dotacích ve školstvích, kdy ministerstvo navrhuje paradoxně financovat prostřednictví krajů soukromé školy a školy, které zřizuje kraj, nechat v režimu stávajícím. To znamená financování přímými dotacemi z ministerstva školství.  První místopředseda senátu Přemysl Sobotka otevřel otázku českolipské nemocnice. Přítomné informoval o své návštěvě tohoto zařízení, kde se seznámil s tamními  problémy a zdůraznil nutnost zachování nemocnice. „Na posledním jednání rady jsme schválili veřejnou zakázku na rozbor činnosti v Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, od kterého očekáváme konkrétní návrhy řešení této nelehké  situace. Rozhodně nemáme zájem nemocnici v České Lípě rušit, zařízení chceme zachovat a dostat do stabilní ekonomické situace“, dodal hejtman. S tím, že je nutné nemocnici v České Lípě zachovat, se ztotožnili všichni přítomní poslanci a senátoři, kteří se pokusí získat rámcově pro českolipskou nemocnici také další finanční prostředky ze státního rozpočtu. Jedním z dalších témat byl jablonecký hospic. Sdružení pro hospic získalo na tento rok státní dotaci 14 milionů korun na přestavbu nevyužité budovy bývalé dětské nemocnice v Jablonci nad Nisou. Vzhledem k tomu, že celkové náklady na rekonstrukci tohoto zařízení dosahují bez mála 50ti mil. Kč, bylo hlavním tématem diskuze, zda vůbec a kdo případně bude moci zbylou část investice poskytnout. Závěrem diskuze bylo konstatováno,  ať bude postup v řešení tohoto problému jakýkoliv, je žádoucí zachovat 14 miliónů ze státního rozpočtu v kraji.

Futerová Linda
linda.futerova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302
Mobil: 724 030 320