Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Setkání Rady Libereckého kraje se starosty měst a obcí okresu Česká Lípa

04. 04. 2003
[id:1421|autor:Futerová Linda|email:linda.futerova@kraj-lbc.info|telefon:485 226 302|mobil:724 030 320|aktualizace:]

Dne 3. dubna se na pozvání hejtmana Libereckého kraje Pavla Pavlíka  uskutečnilo setkání Rady Libereckého kraje se starosty měst a obcí okresu Česká Lípa. Setkání se konalo v Parkhotelu v Novém Boru. Program byl rozdělen do dvou bloků. V rámci dopoledního programu, kterého se účastnili pouze jednotliví vedoucí odborů a ředitel krajského úřadu, byly starostům představeny jednotlivými úředníky činnosti, které jejich odbor zajišťuje. Následně proběhla i krátká diskuse nad problémy spojenými s probíhající reformou veřejné správy. Odpoledne se starostové měst a obcí setkali a diskutovali nad současnými problémy Libereckého kraje se členy rady kraje. Jednalo se  především o zadluženosti českolipské nemocnice. Zde člen rady za resort zdravotnictví ujistil přítomné starosty, že má zájem Nemocnici s poliklinikou v České Lípě udržet. Dalším bodem jednání byla v současnosti tolik diskutovaná  lékařská služba první pomoci nebo dojezdové časy rychlé záchranné služby. Hovořilo se i o zajištění pečovatelské služby v Libereckém kraji, zde náměstkyně hejtmana Irena Benešová vyslovila přání, aby se starostové měst a obcí v našem kraji zapojili do příprav v projektu komunitního plánování. Na včerejší schůzce se dohodlo také setkání nad problematikou středního školství. Zástupci měst a obcí se sejdou s představiteli kraje v květnu tohoto roku, aby společně tento problém prodiskutovali a dohodli se na dalších krocích  k jeho vyřešení. Například se jedná o existenci sklářských škol v této oblasti nebo obnovení gymnázia v Novém Boru. „Jsem rád, že  se nám toto setkání podařilo uspořádat, myslím, že jsme navázali užší kontakt s jednotlivými obcemi a tím se dověděli, co starosty trápí, ale i těší. Nyní můžeme společně hledat cesty, jak konkrétní problémy řešit. Podobná setkání máme naplánována i v ostatních okresech našeho kraje. Tento měsíc se rozjedeme do Harrachova, kde se setkáme se starosty semilského okresu“, řekl hejtman Pavel Pavlík.

Futerová Linda
linda.futerova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302
Mobil: 724 030 320