Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Setkání Rady Libereckého kraje se starosty měst a obcí okresu Liberec

30. 05. 2003
[id:1420|autor:Futerová Linda|email:linda.futerova@kraj-lbc.info|telefon:485 226 302|mobil:724 030 320|aktualizace:]

Téměř 50 starostů měst a obcí se včera sešlo v Motelu Zámeček v Chrastavě. Konalo se tam totiž na pozvání hejtmana kraje RNDr. Pavla Pavlíka setkání Rady Libereckého kraje se starosty okresu Liberec. Včerejší program byl rozdělen na dvě části.  Nejprve se starostové seznámili s jednotlivými vedoucími odborů a ředitelem krajského úřadu. Ti starostům představili činnosti, které  odbory krajského úřadu zajišťují, a s jakými požadavky se  na ně mohou starostové obracet. Následně proběhla i krátká diskuse nad problémy spojenými s probíhající reformou veřejné správy. Po společném obědě se starostové měst a obcí setkali a diskutovali nad současnými problémy Libereckého kraje se členy rady kraje. Asi nejvíce se liberečtí starostové zajímali o problematiku zajištění sociálních služeb v obcích a směřovali své dotazy na paní Irenu Benešovou, zodpovídající za resort sociálních věcí. Ta také informovala o projektu komunitního plánování a vyslovila  přání, aby se starostové měst a obcí v našem kraji zapojili do příprav tohoto  projektu. Poprvé jako člen rady kraje se přítomným hostů představil nový člen rady kraje zodpovědný za zdravotnictví Ing. Pavel Ráček. Zástupce obcí ujistil Ing. Ráček, že udělá vše proto, aby nyní připravovaná koncepce přednemocniční péče byla kvalitně a efektivně připravena a aby celkově  zdravotnictví našeho kraje dobře fungovalo. Myslím, že je dobré, že se setkáváme s našimi starosty a diskutujeme společně nad problémy, které se týkají nás všech. Včera sme se setkali se starosty našeho kraje již po třetí, ještě nám zbývá navštívit zástupce obcí jabloneckého okresu a i s nimi hledat společně cesty, které budou řešit konkrétní problémy kraje, ve kterém žijeme. Plánuji, že podobná setkání se uskuteční i ve druhém pololetí tohoto roku, abychom byli ve vzájemném kontaktu i nadále“, řekl hejtman kraje RNDr. Pavel Pavlík. Setkání Rady Libereckého kraje  se starosty měst a obcí jabloneckého okresu se uskuteční 19. června 2003.

Futerová Linda
linda.futerova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302
Mobil: 724 030 320