Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Setkání zástupců kraje s poslanci a senátory za Liberecký kraj

02. 06. 2003
[id:1323|autor:Machatý Bořek|email:borek.machaty@kraj-lbc.info|telefon:485 226 304|mobil:|aktualizace:]

V pondělí 2. června se v Liberci  na základě pozvání hejtmana Libereckého kraje RNDr. Pavla Pavlíka a v návaznosti na předchozí jednání 1. místopředsedy Senátu MUDr. Přemysla Sobotky uskutečnilo setkání zástupců kraje s poslanci a senátory za Liberecký kraj, zástupci ministerstev dopravy, pro místní rozvoj, ředitelství silnic a dálnic, státního fondu dopravní infrastruktury. Na programu jednání bylo řešení aktuálních projektů Libereckého kraje R35 a Regiotram Nisa. Širokou diskuzi vyvolal zejména první z projednávaných bodů, rychlostní komunikace R35. Při projednávání tohoto bodu byla konstatována důležitost tohoto dopravního spojení, spolu s nutností nalézt pro tuto silnici v úseku Turnov – Jičín koridor, který by umožňoval její realizaci. Všichni přítomní zároveň vyjádřili přesvědčení, že se konečně podaří uzavřít dohodu o propojení komunikací v prostoru Hrádek nad Nisou – Zittau – Bogatynia. V otázce úseku Úlibice – Holice bylo konstatována potřeba urychlení přípravy výstavby silnice R35 ve vztahu k výstavbě dálnice D11. V druhé části programu jednání přišla na řadu prezentace projektu Regiotram Nisa. Po představení projektu bylo jednání směřováno k vyřešení jednotlivých dílčích kroků, potřebných k realizaci celého záměru. Konkrétní dotazy padaly zejména na technické řešení a způsob financování dopravy systémem tram-train, neboli vozy schopnými jízdy jak po vlakových, tak tramvajových trasách. Účastníci jednání zde dospěli k názoru, že projekt považují za perspektivní pro rozvoj kraje a podporují jeho realizaci. „Myslím si, že podobná setkání tváří v tvář zástupců jednotlivých dotčených orgánů státní správy jsou jistě přínosná. Kde jinde než v otevřené diskuzi lze jednotlivé problémy řešit,“ řekl na závěr jednání hejtman Libereckého kraje.

Machatý Bořek
borek.machaty@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 304