Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Sněm Agrární komory České republiky

06. 03. 2003
[id:1266|autor:Futerová Linda|email:linda.futerova@kraj-lbc.info|telefon:485 226 302|mobil:724 030 320|aktualizace:]

Dne 6.3. 2003 se u Olomouce konal 10. Sněm Agrární komory České republiky. Sjelo se na něj více jak 170 delegátů z celé naší země. Člen rady kraje a zároveň předseda  Komise životního prostředí a zemědělství Rady Asociace krajů ČR Radim Zika se tohoto sněmu účastnil na pozvání prezidenta Agrární komory ČR Ing. Václava Hlaváčka.  Hlavním tématem  projevu  Radima Ziky byla úloha  krajů k zemědělské politice, informoval o činnosti komise asociace krajů a prezentoval aktivity Libereckého kraje, které resort životního prostředí a zemědělství ve spolupráci s regionální agrární radou pořádá. „Nabídl jsem spolupráci a vyzval jsem regionální agrární komory, aby komunikovaly s kraji, neboť to pokládám za velice důležitou věc při řešení mnoha problémů, které souvisejí s podnikáním v zemědělství. Jsme připraveni pomoci našim zemědělcům i bez legislativního zázemí především prostřednictvím agrárních komor“, uvedl Zika. Dále doplnil, že zemědělskou veřejnost v současné době nejvíce trápí propad cen zemědělských komodit, konkrétně se jedná o cenu vepřového masa a samozřejmě otázky související se vstupem do Evropské unie. Sněmu se účastnil i ministr zemědělství Ing. Jaroslav Palas, který předběžně přislíbil, že navštíví Liberecký kraj a se seznámí se s místním zemědělstvím, které je specifické svou vysokohorskou polohou. Prezident Agrární komory ČR Ing. Václav Hlaváček se rozjede zas do Dvora Králové, kde bude  jednat ve dnech 20. – 21. 3. 2003 Komise životního prostředí a zemědělství Rady Asociace krajů ČR. „ Hlavním bodem jednání budou právě aktuální problémy zemědělců, ale také plán odpadového hospodářství České republiky“, dodal předseda komise Radim Zika.

Futerová Linda
linda.futerova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302
Mobil: 724 030 320