Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Stanovisko Krajského úřadu Libereckého kraje k provozu slévárny Ernst Bröer, spol. s r.o.

02. 05. 2003
[id:1372|autor:Janečková Jaroslava Ing.|email:jaroslava.janeckova@kraj-lbc.info|telefon:485 226 429|mobil:|aktualizace:]

Krajský úřad Libereckého kraje obdržel dne 24. dubna 2003 rozhodnutí Ministerstva životního prostředí, odboru výkonu státní správy V, vydané dne 8. dubna 2003. Tímto rozhodnutím bylo zrušeno rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje z 7. ledna 2003, kterým byl povolen zkušební provoz slévárny Ernst Bröer, spol. s r.o. a věc byla vrácena k novému projednání a rozhodnutí. Celé řízení ve věci tak bylo vráceno do stádia zahájeného řízení a Krajský úřad Libereckého kraje v rámci tohoto  řízení rozhodl dne 30. dubna 2003 o uložení předběžného opatření, než bude rozhodnuto ve věci samé. Tímto předběžným opatřením se ukládá účastníkům řízení strpět na dobu nezbytně nutnou výrobní činnost slévárny.      

Janečková Jaroslava Ing.
jaroslava.janeckova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 429