Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Výbor pro životní prostředí a zemědělství Libereckého, Královéhradeckého a Pardubického kraje jednal v Lázních Sedmihorky

15. 05. 2003
[id:1271|autor:Futerová Linda|email:linda.futerova@kraj-lbc.info|telefon:485 226 302|mobil:724 030 320|aktualizace:]

Dne 13. května se v Lázních Sedmihorky sešli radní za životní prostředí a zemědělství Libereckého, Královéhradeckého a Pardubického kraje na prvním zasedání společného výboru. František Gábor, předseda výboru životního prostředí a zemědělství Libereckého kraje uvedl, že taková jednání považuje za velmi důležitá s ohledem na fakt, že zmiňované tři kraje patří do NUTS II – Severovýchod. Tuto akci pořádal a organizoval Liberecký kraj – resort životního prostředí a zemědělství, který na jednání výboru rovněž přizval předsedy Agrárních komor všech tří krajů. „Spolupráce krajů, výborů a agrárních komor pokládáme za velice užitečnou a přínosnou pro naše zemědělství a životní prostředí. Nastartovali jsme tak novou kooperaci mezi kraji a těmi, co se zemědělstvím zabývají.  Naším cílem je rovněž sjednocený postoj při prosazování zájmů krajů vůči ministerstvům“, řekl Radim Zika, člen Rady Libereckého kraje. S problémy a specifiky  zemědělství a životního  prostředí Pardubického kraje seznámil člen rady Ing. Petr Šilar a nejen na koncepce zemědělství se dotazoval radní Ing. Zdeněk Pěnkava z Královéhradeckého kraje, který přítomné informoval, že jejich kraj zmíněnou koncepci teprve zpracovává. Zástupci krajů, výborů a agrárních komor se shodli na tom, že v zemědělství chybí jakýsi informační systém a že nyní je zapotřebí  zaměřit se na vybudování centra pro zemědělskou veřejnost. „Informační a poradenské centrum by pak mělo být nápomocné všem zemědělským subjektům při řešení nejrůznějších problémů, jakými bude například problematika administrativy po vstupu České republiky do Evropské unie“, doplnil Zika. V rámci doprovodného programu všichni účastníci navštívili a prohlédli si libereckou spalovnu odpadu Termizo.

 

Futerová Linda
linda.futerova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302
Mobil: 724 030 320