Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Zdravotní politika Libereckého kraje

29. 01. 2003
[id:1349|autor:Futerová Linda|email:linda.futerova@kraj-lbc.info|telefon:485 226 302|mobil:724 030 320|aktualizace:]

Pracovní skupina pod vedením MUDr. Vladimíra Valenty vypracovala „Návrh zdravotní politiky Libereckého kraje“, který byl projednán a schválen Zastupitelstvem Libereckého kraje na 11. zasedání dne 17.12.2002. Schválený text dokumentu je zveřejněn na internetových stránkách Krajského úřadu Libereckého kraje. Citovaný materiál se tak stal základním strategickým dokumentem a východiskem pro realizaci konkrétních opatření v oblasti péče o rozvoj zdraví obyvatel Libereckého kraje. Samosprávné orgány kraje, vědomy si významu péče o zdraví pro celkový rozvoj kraje, tak potvrdily zájem a odhodlání spolupodílet se na vytváření podmínek pro zdravý vývoj populace.Tímto krokem se Liberecký kraj přihlásil i k výzvě obsažené v programu Světové zdravotnické organizace „Zdraví pro všechny ve 21. století“. Jakýkoliv obecný záměr či deklarace však nemohou být úspěšně realizovány bez konkrétního rozpracování a aktivní podpory či spolupráce všech zainteresovaných stran. „Z uvedených důvodů si dovolujeme oslovit a vyzvat zejména primátora statutárního města Liberec, starosty měst a obcí Libereckého kraje, příslušné samosprávní orgány, provozovatele zdravotnických zařízení, zdravotní pojišťovny, školy, podnikatelské a další subjekty a v neposlední řadě i společenské i zájmové organizace a širokou veřejnost ke spolupráci a podpoře při zpracování a realizaci konkrétních opatření směřujících k naplnění jednotlivých cílů obsažených v programu „Zdravotní politika Libereckého kraje“, řekl Jiří Hromádka, člen rady kraje. Tato výzva je samozřejmě směrována i do řad poslanců Parlamentu ČR  a senátorů za náš kraj. Liberecký kraj bude vděčen za jakoukoliv podporu v tomto směru. Současně si však uvědomuje, že důležitým momentem ve vývoji zdravotního stavu obyvatel je i péče každého jednotlivce o vlastní zdraví a zdraví svých nejbližších.

Futerová Linda
linda.futerova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302
Mobil: 724 030 320