Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Zemědělci Libereckého kraje se seznámili s novinkami z oblasti produkce mléka

23. 01. 2003
[id:1247|autor:Futerová Linda|email:linda.futerova@kraj-lbc.info|telefon:485 226 302|mobil:724 030 320|aktualizace:]

Liberecký kraj ve spolupráci s Regionální agrární radou Libereckého kraje uspořádal zajímavý seminář především pro zemědělce zabývající se produkcí mléka. Seminář „Mléko, surovina a potravina k nezaplacení“ se uskutečnil včera 22. ledna v Jablonci nad Nisou. Záštitu nad touto akcí převzal člen Rady Libereckého kraje Radim Zika. „Rozhodli jsme se tento seminář zařadit mezi své akce, neboť víme, že informace, které se včera dověděli naši zemědělci podnikající v tomto oboru, jsou velice potřebné k jejich další činnosti. Liberecký kraj na tuto akci uvolnil ze svého rozpočtu 15 tis. Kč a i nadále uvažujeme o tom, že podobné semináře opět uspořádáme“, uvedl Zika. Podle slov Ing. Roberta Erlebacha, předsedy spolupořádající Regionální agrární rady, byl zájem o seminář veliký. Velice užitečné informace se týkaly mléčných kvót na tento rok. Velkým problémem však pro zemědělce jsou kvóty za minulou sezónu, kdy většina podnikatelů nesplnila kvóty uložené státem a jsou tak nyní nuceni žádat o prominutí vysokých sankcí. Účastníci semináře se dále dověděli novinky z požadavků na kvalitu mléka, seznámili se s podmínkami v nákupu a zpracování mléka z hlediska předpisů Evropské unie a bezpochyby velice zajímavou zkušeností byly i ukázky z filmů, které se zabývají nebezpečím nákazy kulhavkou a BSE neboli nemocí šílených krav. „Mléko je nejen důležitá surovina ve výživě obyvatelstva, ale také stabilizující ekonomický produkt zemědělského podnikání. Státem regulovaná dodávka a cena této suroviny je velmi omezujícím faktorem v zemědělství. Jak dál a kam nasměrovat pozornost v produkci a zpracování této suroviny je naším velkým úkolem“, doplnil Zika.

Futerová Linda
linda.futerova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302
Mobil: 724 030 320