Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Tisková zpráva z 1. mimořádného zasedání Rady Libereckého kraje

08. 01. 2003
[id:1353|autor:Futerová Linda|email:linda.futerova@kraj-lbc.info|telefon:485 226 302|mobil:724 030 320|aktualizace:]

Hejtman Libereckého kraje RNDr. Pavel Pavlík svolal na pondělí 6. ledna mimořádné zasedání rady kraje. Radě kraje byl předložen k odsouhlasení vyrovnaný návrh rozpočtu Libereckého kraje na letošní rok ve výši 3 873,042 mil. Kč. Z toho na zastupitelstvo je určená částka 16 mil. Kč, na činnost krajského úřadu 142,722 mil. Kč, na organizační složky 68,139 mil. Kč, na příspěvkové organizace 582,944 mil. Kč, na působnosti kraje 360,239 mil. Kč, grantové programy kraje 11 mil. Kč, účelové provozní dotace 2 551,941 mil. Kč, všeobecná pokladní správa představuje částku 16,183 mil. Kč a na kapitálové výdaje je určeno 123,824 mil. Kč. “Jsem rád, že rada kraje dospěla k jednotnému názoru na rozpočet kraje pro letošní rok, který předložíme zastupitelstvu ke schválení ještě tento měsíc. Ještě nás ale samozřejmě čeká hodně práce při rozpisu samotného rozpočtu“, řekl hejtman Pavlík. Odsouhlasený návrh rozpočetu Libereckého kraje na rok 2003 bude umístěn na úřední desce kraje a rovněž bude k nahlédnutí na webových stránkách kraje – www.kraj-lbc.cz.  

Futerová Linda
linda.futerova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302
Mobil: 724 030 320