Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Beseda na téma "Rozvoj zemědělství v Libereckém kraji"

08. 10. 2002
[id:1281|autor:Futerová Linda|email:linda.futerova@kraj-lbc.info|telefon:485 226 302|mobil:724 030 320|aktualizace:]

Začátkem tohoto týdne proběhla beseda na téma „Rozvoj zemědělství v Libereckém kraji“. Beseda se konala v Jablonci nad Jizerou a hlavním jejím tématem bylo seznámení poslanců a senátorů z Libereckého kraje s hlavními problémy zemědělství a nastavení dalších společných kroků vůči Ministerstvu zemědělství ČR. Akce byla financována Libereckým krajem a pořádána Okresní agrární radou Semily. Za Liberecký kraj se besedy zúčastnil člen rady kraje pan Radim Zika, který je pověřen v našem kraji vedením resortu životního prostředí a zemědělství a akci rovněž zaštiťoval. „Za důležité jsem považoval seznámit naše poslance a senátory s problematikou zemědělství v Libereckém kraji a rovněž jsme diskutovali i o otázkách týkající se legislativy a zemědělské politiky“, řekl Zika. Besedy se zúčastnilo téměř 50 lidí, šest poslanců a  první místopředseda Senátu Parlamentu ČR Přemysl Sobotka. Dále se besedy účastnili zástupci z řad podnikatelské sféry v zemědělství, Krajské veterinární sféry, z okresních a regionálních agrárních komor a zemědělských agentur. Na toto jednání navazuje dvoudenní jednání, které se uskuteční ve dnech 14-15. listopadu. Je pořádáno a financováno Libereckým krajem - resortem životního prostředí a zemědělství. Organizačně akci zajišťuje Okresní agrární rada Semily. Hlavními diskutovanými tématy budou stavby, přestavby a rekonstrukce zemědělství, ekologické zemědělství v podmínkách KRNAPu a chráněných krajinných oblastí Jizerských a Lužických hor.

 

Futerová Linda
linda.futerova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302
Mobil: 724 030 320