Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Cykloturistické mapy Libereckého kraje

24. 07. 2002
[id:1283|autor:Futerová Linda|email:linda.futerova@kraj-lbc.info|telefon:485 226 302|mobil:724 030 320|aktualizace:]

Oblast cestovního ruchu je jednou z priorit v rámci rozvoje České republiky. V současné době je v popředí zájmu jak zahraničních návštěvníků, tak i domácích obyvatel a turistů  cykloturistika. V Libereckém kraji ale chybí cyklomapy jednotlivých turistických regionů, které by tvořily ucelenou nabídku stávajících značených cykloturistických tras, cyklostezek. Odborem kultury, tělovýchovy a cestovního ruchu byl proto na začátku tohoto roku zpracován projekt Cykloturistické mapy Libereckého kraje. Byla zpracována i žádost o grant z fondů Evropské unie. Projekt byl úspěšný a získal grant poskytovaný prostřednictvím kontraktační agentury, kterou je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, ve výši max. 18. 634 euro. Podle Ing. Jaroslava Zámečníka, člena rady kraje, tímto projektem vznikne ucelený produkt cestovního ruchu, který cílovým skupinám nabídne možnosti cykloturistiky, služby cestovního ruchu, přírodní a kulturní atraktivity v Libereckém kraji a v příhraničním území Euroregionu Nisa. Dodal, že se jedná o devět druhů cykloturistických map turistických oblastí Libereckého kraje s přesahem do příhraniční oblasti Polské republiky a Spolkové republiky Německo. Každý druh mapy bude vytištěn v dvojjazyčné mutaci česko – německy a polsko – anglicky.  Na posledním zasedání Rady Libereckého kraje se odsouhlasilo vypsání výběrového řízení na realizaci tohoto projektu, které se řídí podmínkami Evropské unie. Cykloturistické mapy by měly být k dostání v únoru 2003.

 

Futerová Linda
linda.futerova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302
Mobil: 724 030 320