Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Dny evropského dědictví v Libereckém kraji 14.-15. září 2002

11. 09. 2002
[id:1286|autor:Futerová Linda|email:linda.futerova@kraj-lbc.info|telefon:485 226 302|mobil:724 030 320|aktualizace:]

Na území Libereckého kraje se nachází sedm národních kulturních památek a několik stovek dalších památkově chráněných objektů. Se vznikem Libereckého kraje přešla část kompetencí v péči o památky na Krajský úřad Libereckého kraje, resp. na odbor kultury, památkové péče, tělovýchovy a sportu a cestovního ruchu. V zájmu rozšíření povědomí nejširší veřejnosti o problematice památkové péče a existenci samotných památek jsou každoročně celostátně organizovány Dny evropského dědictví. „Liberecký kraj se letos k této již tradiční akci připojil a finančně podpořil některé vybrané doprovodné kulturní a vzdělávací akce, které se konají tento víkend přímo v památkových objektech Libereckého kraje“, řekl Ing. Jaroslav Zámečník, člen rady kraje pověřený vedením resortu kultury, tělovýchovy a cestovního ruchu. Snahou pořadatelů je upoutat pozornost k památkovým objektům v jednotlivých místech a přístupovou formou poskytnout veřejnosti informace o stavu konkrétní památky, probíhajících rekonstrukcí a případných dalších výhledech apod. Veřejnosti se tak naskýtá možnost navštívit i místa, jež nejsou běžně přístupná. Motto letošních dnů je „Památky v místních pověstech“. „Liberecký kraj deklaroval zájem o kulturní památky již v první polovině letošního roku, kdy v rámci grantového programu uvolnil 300 tisíc Kč na obnovu některých kulturních památek Libereckého kraje. Ještě v letošním roce chceme přijmout Koncepci podpory památkové péče v Libereckém kraji, která by poukázala na problémy v oblasti památkové péče způsoby jejich řešení“, doplnil Zámečník.

Futerová Linda
linda.futerova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302
Mobil: 724 030 320