Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Hejtman Libereckého kraje jednal na Ministerstvu dopravy a spojů ČR

05. 06. 2002
[id:1288|autor:Futerová Linda|email:linda.futerova@kraj-lbc.info|telefon:485 226 302|mobil:724 030 320|aktualizace:]

Hejtman Libereckého kraje RNDr. Pavel Pavlík včera jednal na Ministerstvu dopravy a spojů s ministrem Ing. Jaromírem Schlingem. Předmětem tohoto jednání, které se uskutečnilo v návaznosti na výjezdní zasedání Vlády ČR v Libereckém kraji, byla podpora výstavby rychlostní silnice R 35 a poskytnutí finančních prostředků v celkovém  objemu 74 mil. Kč jakožto státní dotace pro investiční akce – výstavba cestmistrovského střediska Turnov a Rýnovice. Jednání na Ministerstvu dopravy a spojů nedopadlo podle slov RNDr. Pavla Pavlíka  pro Liberecký kraj příznivě, vláda této podpoře není  nakloněna.

Futerová Linda
linda.futerova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302
Mobil: 724 030 320