Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Kraj jednal s představiteli zdravotních pojišťoven

04. 06. 2002
[id:1290|autor:Futerová Linda|email:linda.futerova@kraj-lbc.info|telefon:485 226 302|mobil:724 030 320|aktualizace:]

V pondělí dne 3. 6. 2002 jednali  představitelé Libereckého kraje - resortu zdravotnictví  radní p. Jiří Hromádka  a MUDr. Vladimír Richtr, vedoucí odboru zdravotnictví, se  zástupci   3 svazů sdružujících 10  zdravotních pojišťoven  v ČR. Tématem jednání byly úkoly, které  čekají na kraje v letošním roce v souvislosti s plánovaným přechodem   kompetencí  z okresů  na kraje od 1. 1. 2003. Dále se hovořilo o úkolech a cílech společných pro kraje a zdravotní pojišťovny do budoucnosti, především o dotvoření efektivní a racionální sítě zdravotnických zařízení ambulantní i lůžkové péče. Bylo opět konstatováno, že hlavně v oblasti nemocnic s akutními lůžky  je jejich síť v Libereckém kraji i v současné době stále ještě předimenzovaná a hlavně velmi nerovnoměrně rozložená při porovnání mezi jednotlivými okresy kraje  a ve vztahu k počtu obyvatel. Okres s největším počtem akutních lůžek má vzhledem k počtu obyvatel o 60 % více těchto  lůžek než okres s jejich nejmenším počtem, a to při stejném počtu lůžkových odborností v  obou okresech. Rozdíl je to přímo propastný a samozřejmě okres s nadbytkem lůžek čerpá  mnohem více finančních prostředků ze zdravotního pojištění. Účastníci jednání se shodli na  nutnosti koordinace činnosti  zainteresovaných institucí a potřebě  plynulého  poskytování informací. Zástupci  zdravotních pojišťoven  pracují již na návrhu jednotných souborů dat a informací, které by  poskytovaly krajům jako podklady pro další rozhodování v této oblasti. Vzhledem k tomu, že  jednání v tomto složení proběhlo v Libereckém kraji jako prvním ze všech krajů ČR, požádali představitelé zdravotních pojišťoven představitele Libereckého kraje o  informování  i ostatních krajů. Další  plánovaná setkání budou již koordinovaná  i s nimi  a přijaté závěry budou platné pro celou ČR. Tak bude možno  rychleji   realizovat všechny záměry  v oblasti zdravotnictví v jednotlivých   krajích.    

 

Futerová Linda
linda.futerova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302
Mobil: 724 030 320