Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Liberecký kraj se finančně podílí na projektech souvisejících se zápisem skalních měst do seznamu přírodních památek UNESCO

13. 09. 2002
[id:1269|autor:Futerová Linda|email:linda.futerova@kraj-lbc.info|telefon:485 226 302|mobil:724 030 320|aktualizace:]

Zápis skalních měst do seznamu přírodních památek UNESCO je významným krokem k zachování přírodních a kulturních hodnot Českého ráje. Podpora Libereckého kraje byla vyjádřena finanční spoluúčastí resortu životního prostředí a zemědělství na některých projektech souvisejících se zápisem. Liberecký kraj se spolu s Ministerstvem životního prostředí a Správou Chráněných krajinných oblastí ČR podílí na vytvoření tříjazyčného informačního videopořadu o délce cca. 18 minut. Resort životního prostředí a zemědělství tak uvolnil  na tento videopořad,  který je nezbytnou součástí žádosti o zápis 60 tis. Kč.  Kromě toho  přispěl částkou 15 tis. Kč i na vydání informačního materiálu, který veřejnosti dotčeného území přiblíží výhody a případná omezení plynoucí ze statutu přírodní památky UNESCO. „Tento materiál by měl pomoci získat podporu veřejnosti, která je jedním ze základních předpokladů kladného posouzení žádosti“, doplnil Radim Zika, člen rady kraje, který řídí v Libereckém kraji resort životního prostředí a zemědělství.

Futerová Linda
linda.futerova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302
Mobil: 724 030 320