Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Liberecký kraj vydal několik zajímavých publikací, které se týkají zemědělství a životního prostředí

17. 12. 2002
[id:1233|autor:Futerová Linda|email:linda.futerova@kraj-lbc.info|telefon:485 226 302|mobil:724 030 320|aktualizace:]

Liberecký kraj, konkrétně resort životního prostředí a zemědělství, vydal 4 různé publikace - Kalendář vzdělávacích akcí, Naučné stezky Libereckého kraje, Zpráva o stavu životního prostředí a Zpráva o stavu zemědělství. „Všechny tyto publikace jsou určeny jak pro odbornou, tak i pro laickou veřejnost a hlavním jejich cílem je seznámení s činností resortu životního prostředí a zemědělství“, řekl Radim Zika, člen rady kraje.  Celkem se jedná o 11 tisíc kusů publikací, na které Liberecký kraj vydal 473 tis. Kč, a v lednu budou k dostání jak v informačních centrech a agrárních komorách Libereckého kraje, tak i v budově krajského úřadu na odboru životního prostředí a zemědělství. Kalendář vzdělávacích akcí se mezi veřejnost dostává již po druhé a opět nabízí celou řadu zajímavých akcí. Nejbližší připravovanou akcí je seminář Vzdělávání a trendy středního a učňovského školství zemědělských a příbuzných oborů Libereckého kraje. Akce se uskuteční 15. ledna v Integrované střední škole ve Vysokém nad Jizerou a spolu s Libereckým krajem ji pořádá i Regionální agrární rada Libereckého kraje. V rámci ekologické výchovy vyšla zcela nová publikace – Naučné stezky Libereckého kraje, která nabízí několik typů k výletům do přírody. „Tyto publikace poskytneme mimo jiné i středním a základním školám, neboť aktivní prožitek a získání vztahu k přírodě je základním krokem k respektování hodnot životního prostředí“, doplnil Zika.  Zprávy o stavu životního prostředí a zemědělství mapují historii tohoto odvětví a obsahují souhrnné údaje od přírodních zajímavostí až třeba po hospodaření s odpady.

Futerová Linda
linda.futerova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302
Mobil: 724 030 320