Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Mezinárodní konference Biomasa a její využití

14. 10. 2002
[id:1235|autor:Futerová Linda|email:linda.futerova@kraj-lbc.info|telefon:485 226 302|mobil:724 030 320|aktualizace:]

Liberecký kraj ve dnech 17.-18. 10. 2002 pořádá v Liberci v paláci Syner mezinárodní konferenci o obnovitelských zdrojích energie – využití biomasy. Zástupcům zemědělských subjektů, provozovatelům energetických zařízení a správních orgánů. Široké veřejnosti budou českými i zahraničními odborníky představeny možnosti a ekonomika využití lokálních topidel na dřevo a ostatní biomasu a rámcové podmínky energetického využití biomasy, použitelné technologie i již běžící projekty. Konference je určena i pro širokou  veřejnost a zdarma. Záštitu nad touto mezinárodní konferencí převzal pan Radim Zika, člen Rady Libereckého kraje, a Naděžda Jozífková, náměstkyně primátora Statutárního města Liberec. „V České republice je v důsledku ekonomického stavu zemědělství v současné době minimálně 500 tis. ha neobdělávané zemědělské půdy. Pěstování biomasy pro energetické účely na těchto pozemcích by mělo pozitivní vliv jak na ekonomiku zemědělského hospodaření, tak na stav krajiny, pro který je údržba zemědělských pozemků důležitým činitelem“, řekl Radim Zika. Dále doplnil, že kromě vysokých investičních nákladů je překážkou širšího energetického využití biomasy nedostatečná informovanost zemědělců, provozovatelů energetických zařízení a správních orgánů o provozech využívajících biomasu a jejich financování. Pro širokou veřejnost jsou při příležitosti konference v paláci Syner připraveny dvě podvečerní besedy s předními českými odborníky,  ve středu 16.10. a ve čtvrtek 17.10. 2002, vždy od 18:00 hod. Ve středu bude diskuse s Ing. Karlem Merhautem, zástupcem Ligy Ekologických Alternativ,  o vytápění energií z biomasy. Ing. Vlasta Petříková, DrSc. bude ve čtvrtek diskutovat o pěstování energetických plodin a praktických možnostech využití biomasy pro energetické účely. Obě diskuse budou provázeny ilustračními videofilmy přibližujícími provoz zařízení na energetické využívání biomasy.

Futerová Linda
linda.futerova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302
Mobil: 724 030 320