Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Na Krajském úřadě Libereckého kraje se od dnešního dne třídí odpad

01. 11. 2002
[id:1249|autor:Futerová Linda|email:linda.futerová@kraj-lbc.info|telefon:485 226 302|mobil:724 030 320|aktualizace:]

V rámci snížení produkce netříděného komunálního odpadu a tím snížení zátěže na životní prostředí byla v budovách Libereckého kraje zahájena separace základních druhů odpadů. Do všech kanceláří krajského úřadu tak umístili tento týden pracovníci odboru životního prostředí a zemědělství 300 barevně rozlišených košů. Modré jsou určeny pro sběr papíru, žluté pro PET lahve a do zeleného koše budou zaměstnanci úřadu třídit sklo. „Na separaci odpadu resort životního prostředí a zemědělství vyčlenil ze svého rozpočtu 122.600,- Kč. Odvoz separovaného odpadu  zajistí firma A.S.A. s.r.o., která k dnešnímu dni přistavila i kontejnery na tříděný odpad před budovu našeho úřadu“, řekl pan Radim Zika, odpovědný za resort životního prostředí a zemědělství v Libereckém kraji. V budově na Masarykově ulici, kde sídlí odbor školství a mládeže, je odpad separován pouze na papír. Další odpad z důvodů problémů s umístěním dalších kontejnerů se zatím netřídí. „Liberecký kraj chce být příkladem i pro ostatní instituce veřejné správy, podporujeme separovaný odpad jako jednu z prioritních záležitostí v rámci ekologické výchovy. Chceme, aby se třídění odpadu stalo naprostou samozřejmostí pro všechny občany našeho kraje“, doplnil Zika.

Futerová Linda
linda.futerová@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302
Mobil: 724 030 320