Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Nejenom nejrůznější zemědělské akce a akce v ekologické výchově, ale i spoustu zajímavých publikací připravuje Liberecký kraj

18. 06. 2002
[id:1272|autor:Futerová Linda|email:linda.futerova@kraj-lbc.info|telefon:485 226 302|mobil:724 030 320|aktualizace:]

Nejbližší připravovanou akcí je 26. ročník polního dne v Chrastavě 25.6., akce je zaměřena především na poloprovozní pokusy v pěstování polních plodin, rajonizovaných na podmínky Libereckého kraje. Hlavním pořadatelem je Regionální agrární rada Libereckého kraje a finančně se na ní podílí Liberecký kraj. Záštitu nad akcí převzal člen rady kraje Radim Zika odpovědný řízením resortu životního prostředí a zemědělství. „Toto jsou akce pořádané každoročně a my se na nich nyní finančně podílíme. Rovněž ale vznikají zcela nové akce, kde jsme hlavními organizátory, jako například První krajské dožínkové slavnosti Libereckého kaje nebo Mezinárodní konference o obnovitelných zdrojích energie – využití biomasy“, doplnil Zika. Další zajímavou akcí je Agroturistika jako jeden z ekonomických zdrojů zemědělského podnikání. Akce proběhne v září  na ranči Malevil v Heřmanicích v Podještědí. „Hlavním jejím tématem bude využití starých usedlostí k úpravě na agroturistická centra spojená s doplňkovými programy“, dodal Zika. Liberecký kraj vydal kalendář  zemědělských akcí, kde jsou uvedeny zmíněné, ale i další akce. Je určen pro odbornou i laickou veřejnost, která by se měla dovědět, jak to se zemědělstvím vypadá, ale také ,co Liberecký kraj pro zemědělství dělá. V současné době se pracuje na další zajímavé publikaci a to na seznamu  a propagaci subjektů zabývajících se již zmíněnou agroturistikou. Do konce tohoto měsíce bude publikace dokončena. Do budoucna resort zemědělství a životního prostředí připravuje i další publikace nejen v českém jazyce jako například zprávy o stavu životního prostředí a zemědělství, Představení ekologické výchovy v Libereckém kraji, uveřejnění analytické části koncepce ekologické výchovy – časopis Sisyfos atd. Podle Radima Ziky seznámí tyto publikace veřejnost nejen s činností jeho resortu, ale  ukážou i klady a zápory tohoto odvětví v našem kraji.

Futerová Linda
linda.futerova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302
Mobil: 724 030 320