Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Poslední oficiální jízda na trase Kořenov – Harrachov – Szklarska Poreba

08. 07. 2002
[id:1337|autor:Bradíková Nikola|email:nikola.bradikova@kraj-lbc.info|telefon:485 226 305|mobil:724 083 009|aktualizace:]

Na konci minulého týdne, ve Státní svátek, se představitelé Libereckého kraje, Ing. Luděk Suchomel, statutární zástupce hejtmana, Ing. Karel Dolejší, zástupce hejtmana a Ing. Miroslav Mach, člen rady kraje, zúčastnili na pozvání ředitele OPŘ Pardubice poslední oficiální prezentační jízdy na trase Kořenov – Harrachov – Szklarska Poreba a zpět, která se uskutečnila ke 100. výročí provozování ozubnicové tratě Tanvald – Kořenov. Jedna jízda trvala přibližně hodinu a půl a součástí byla i pasová kontrola na území Polska. Ve Szklarske Porebě uvítali představitele za českou část představitelé z Polska, konkrétně zástupce starosty Szklaske Poreby, místopředsedkyně Jizerské dráhy, představitelé polských drah a zástupci polské samosprávy. Po velmi krátkém přivítání se představitelé za polskou část přidali k českým představitelům a spolu s nimi absolvovali cestu zpět do Kořenova. Po návratu do Kořenova následovaly stručné vzájemné uvítací ceremonie formou krátkých proslovů jak za polskou, tak za českou stranu. Všichni přítomní ocenili myšlenku této akce, kterou zástupci ČD zorganizovali, a rovněž se shodli na tom, že plně doufají v obnovení této tratě, a to díky novému chystanému projektu REGIOTRAM NISA, který by měl tento vlakový provoz nahradit, protože jak zaznělo z úst polských i českých představitelů, překážky jsou technického charakteru. Jednak je špatný stav kolejí, které neodpovídají požadavkům, dále není zájem ze strany cestujících, a tudíž existují problémy s profinancováním. Je to otázka politických rozhodnutí na obou stranách – polské i české. Lepší podmínky by měly nastat po vstupu ČR a Polska do EU, kdy za prvé odpadne bariera hranic a za druhé budou vznikat efektivnější vztahy a vazby v komunikaci ČR a Polska. Velkou šanci tedy nabízí projekt REGIOTRAM NISA, který byl  v průběhu této akce prezentován. „V současnosti probíhá oponentura Studie proveditelnosti. Tento projekt byl konzultován s experty z EU, konkrétně z Francie, kteří navštívili Liberecký kraj v rámci programu Twinning. Projekt se pohybuje ve vysokých částkách a je tedy velmi důležité promýšlet jeho profinancování. Od francouzských expertů zaznělo, že projekt má reálnou šanci získat po vstupu ČR do EU finance ze Strukturálních fondů EU“, komentoval projekt Ing. Suchomel.  Je velmi důležité, aby projekt byl života schopný především pro cestující v regionu a taková možnost se zde nabízí. I zástupci hospodářské sféry reagují na projekt kladně a se zájmem, protože by jejich zaměstnanci měli možnost pohodlné dopravy do zaměstnání. „Cílem Libereckého kraje je připravit celou dokumentaci projektu a ke konci roku jej předat na Ministerstvo dopravy. Chceme usilovat o to, aby se REGIOTRAM NISA stal pilotním projektem v ČR. O celém projektu samozřejmě proběhnou ještě podrobná jednání na straně kraje a polské samosprávy. Rovněž se těším na moment vstupu ČR a Polska do EU, kdy odpadne pasová kontrola, kterou jsme dnes všichni prošli a která byla velmi dlouhá. Možná by mohla vytvořit prostor k podnikatelským aktivitám ve formě doplňkových služeb.“ Dodal s humorem Ing. Suchomel. 

Bradíková Nikola
nikola.bradikova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 305
Mobil: 724 083 009