Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Pracovní skupina pro řešení problematiky Krkonoš se sešla na svém prvním jednání

04. 06. 2002
[id:1284|autor:Futerová Linda|email:linda.futerova@kraj-lbc.info|telefon:485 226 302|mobil:724 030 320|aktualizace:]

Nedávno proběhlo společné jednání představitelů Libereckého a Královéhradeckého kraje s představiteli Svazku měst a obcí Krkonoše. Cílem tohoto jednání bylo zejména vytvořit podmínky pro vstřícný a jednotný postoj všech zúčastněných k zajištění udržitelného rozvoje oblasti Krkonoš a celkově k řešení problematiky tohoto území.  Na základě tohoto jednání byla vytvořena odborná pracovní skupina pro řešení problematiky Krkonoš, která je  složena z expertů na strategické a územní plánování, udržitelný rozvoj a cestovní ruch a jsou v ní zastoupeny všechny tři zúčastněné strany. První jednání  této pracovní skupiny proběhlo v budově Krajského úřadu Libereckého kraje. Smyslem tohoto setkání bylo probrat názory na řešení problematiky územně plánovací dokumentace v oblasti Krkonoš – problematiku rozvoje a územního plánování a cestovního ruchu. „Protože každá z těchto oblastí nese svá specifika, dohodli jsme se na tom, že budou vytvořeny další dvě podskupiny, a to skupina pro cestovní ruch a skupina pro rozvoj a územní plánování“, řekl Ing. Luděk Suchomel, statutární zástupce hejtmana. Ještě tento měsíc se skupiny sejdou aby připravily společný výstup, který by měl obsahovat informace, jak řešit problematiku cestovního ruchu a problematiku rozvoje a územního plánování v této oblasti. Tento materiál rovněž projedná Rada Libereckého a Královéhradeckého kraje.

Další jednání pracovní skupiny pro Krkonoše proběhne zhruba za měsíc.

 

 

Futerová Linda
linda.futerova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302
Mobil: 724 030 320