Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Problémy převodu zdravotnických zařízení

15. 10. 2002
[id:1336|autor:Futerová Linda|email:linda.futerova@kraj-lbc.info|telefon:485 226 302|mobil:724 030 320|aktualizace:]

Některá zdravotnická zařízení v Libereckém kraji si hospodaří dobře, jiná méně dobře. Celková zadluženost zdravotnických zařízení v Libereckém kraji dosahuje částky 122 mil. Kč. Nejvyšší zadluženost má Nemocnice Česká Lípa, která se podílí na celkovém zadlužení 93%, tj. vyjádřeno v Kč 113 mil Kč. Co se zadlužením udělat? Oddluží nemocnice stát? Ten se k tomu staví odmítavě. Co současný zřizovatel? Tj. OkÚ, ten se tváří, jako by se jej tento problém netýkal, i když jako zřizovatel byl a dosud je spoluzodpovědný za hospodaření nemocnic . Představa státu, že kraj bude lepším hospodářem  je sice krásná, ale  kraj ve svém rozpočtu nemá prostředky na úhradu dluhů, které nezpůsobil.

Resort zdravotnictví Libereckého kraje vypracoval „Analýzu sítě zdravotnických zařízení Libereckého kraje“, jejímž cílem bylo získat základní informace o jednotlivých druzích zdravotnických zařízení, jejich počtu, charakteru a rozložení v Libereckém kraji. Na Liberecký kraj bude přecházet celkem 12 zdravotnických zařízení (lůžkových i nelůžkových) v hodnotě cca 2 miliardy Kč s cca 3.000 zaměstnanci. Z analýzy vyplývá, že síť lůžkových zařízení není rovnoměrně rozložena. V průměru připadá v Libereckém kraji 47 akutních lůžek na 10.000 obyvatel s tím, že nejnižší hodnotu má okres Jablonec 37 akutních lůžek a nejvyšší okres Semily  59 akutních lůžek na 10.000 obyvatel. U lůžek následné péče chybí v kraji cca 112 lůžek. Kraj bude muset provést redukci akutních lůžek ve prospěch lůžek následné péče a zřídit lůžka hospicová. Kraj nepočítá s tím,že by některá zdravotnická zařízení zrušil.

Resort zdravotnictví vypracoval metodiku převodu zdravotnických zařízení. Je to jakási kuchařka, jejímž úkolem je vytipovat druhy dokumentace potřebné pro získání představy o skutečném stavu přebíraného zdravotnického zařízení včetně zmapování všech rizik spojených s převodem (movitý i nemovitý majetek, vlastnické vztahy, ekonomické, právní, personální, závazky, pohledávky) a závěrečným aktem bude podepsání předávacího protokolu. Metodika byla postoupena MZ ČR a počátkem příštího týdne bude rozeslána všem zdravotnickým zařízením, která přecházejí pod Liberecký kraj. 

 

Futerová Linda
linda.futerova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302
Mobil: 724 030 320