Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Program rozvoje cestovního ruchu Libereckého kraje

25. 11. 2002
[id:1282|autor:Futerová Linda|email:linda.futerova@kraj-lbc.info|telefon:485 226 302|mobil:724 030 320|aktualizace:]

Na odboru kultury, památkové péče, tělovýchovy a sportu, cestovního ruchu bylo v měsíci květnu zadáno zpracování dokumentu Program rozvoje cestovního ruchu Libereckého kraje. Zpracování celého dokumentu bylo rozděleno na dvě části – I. etapa analytická část, II. etapa návrhová část. Zpracovatelem pro obě etapy byla na základě výběrového řízení vybrána firma pro regionální ekonomické poradenství GaREP spol. s r.o. Brno. V současné době bylo v měsíci září 2002 dokončeno zpracování I. etapy Programu rozvoje cestovního ruchu Libereckého kraje – analytické části. Celý dokument je k dispozici na www stránkách Libereckého kraje (www.kraj-lbc.cz). „Hlavním důvodem zpracování dokumentu je snaha vytvořit základní předpoklady pro koordinovaný rozvoj cestovního ruchu v kraji, tedy postupně analyzovat nabídku a poptávku, zhodnotit infrastrukturu a úroveň turistických služeb a informací a následně nastínit silné a slabé stránky současného stavu rozvoje tak, aby na jejich základě mohla být postavena rozvojová vize a návrhová strategie konkurenceschopného turistického produktu“, řekl Ing. Jaroslav Zámečník, člen rady kraje. Tento záměr vyplynul zřetelně z dlouhodobého významného postavení cestovního ruchu v ekonomickém rozvoji Libereckého kraje na jedné straně, na straně druhé je i plně v souladu se závěry programových dokumentů, zejména Strategie a Programu rozvoje Libereckého kraje. V rámci analytických prací proběhlo kompletní šetření ubytovacích zařízení. Z šetření vyplynulo, že Liberecký kraj je významnou destinací zahraničních i domácích návštěvníků. O tom svědčí fakta o ubytovací infrastruktuře. V Libereckém kraji je v současnosti kolem 50 000 lůžek.  Koncentrace turistických lůžek v kraji v přepočtu na obyvatele dosahuje nejvyšší hodnoty mezi všemi kraji České republiky. Za zmínku také stojí postavení Libereckého kraje z hlediska návštěvnosti – v roce 2000 navštívilo Liberecký kraj 877 000 hostů. Jen ve 4 krajích ČR byla návštěvnost vyšší (Praha a kraje Jihočeský, Královehradecký a Jihomoravský). Mezi zajímavými výstupy dokumentu můžeme dále uvést například analýzu návštěvnosti Libereckého kraje a analýzu profilu návštěvníka nebo charakteristiku a popis turistických oblastí Libereckého kraje. Z analýzy anketního šetření letní návštěvnosti Libereckého kraje lze „vymodelovat“ s využitím těch nejvíce frekventovaných výsledků typického letního návštěvníka. Jak by asi takový typický letní návštěvník vypadal?.... Určitě bude spíše mladý, sportovně laděný, nebo alespoň mladšího středního věku – nejvíc tak do 45 let. Bude chytřejší než průměrný občan. Muž bude podnikatel a žena asi úřednice. Budou mít pravděpodobně lepší příjem, rozhazovat však nebudou. Pokud bude z ČR, tak bude nejspíš z Prahy. V podstatě může být odkudkoliv, ale nejčastěji z města. Cizinec bude patrně Němec, ale spíše venkovan....Tyto a další zajímavé výstupy lze v tomto dokumentu nalézt.

Dne 28. listopadu 2002 od 13.00 hod. se v zasedací místnosti ve 3. patře v sídle Libereckého kraje uskuteční prezentace a projednávání dokumentu Program rozvoje cestovního ruchu Libereckého kraje. Celý dokument bude prezentován firmou GaREP spol. s r.o. Brno, která představí další kroky k dopracování druhé, návrhové části dokumentu, jehož součástí je také formulace akčního plánu.  Na této akci bude dán prostor pro diskusi a připomínky ke zpracovanému dokumentu.

 

Zpracoval: odbor kultury, tělovýchovy a cestovního ruchu

Futerová Linda
linda.futerova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302
Mobil: 724 030 320