Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

První společné jednání k projektu "Ekologizace dopravy Libereckého kraje"

01. 07. 2002
[id:1289|autor:Bradíková Nikola|email:nikola.bradikova@kraj-lbc.info|telefon:485 226 305|mobil:724 083 009|aktualizace:]

Na konci minulého týdne se v sídle Libereckého kraje konalo první společné jednání k projektu „Ekologizace dopravy Libereckého kraje“. Za Liberecký kraj se jednání zúčastnil statutární zástupce hejtmana Ing. Luděk Suchomel spolu se zástupci odborů rozvoje kraje, životního prostředí a dopravy krajského úřadu. Dále se jednání zúčastnili zástupci firmy JAMOT a.s. Jablonec nad Nisou, která se ve spolupráci s krajem na přípravě projektu podílí. Na společném jednání rovněž byli zástupci společností, které plyn distribuují a zástupci všech dopravců provozujících autobusovou dopravu na území kraje. „Předmětem společného jednání byla otázka možnosti využívání plynu v autobusové dopravě v Libereckém kraji, protože zatížení životního prostředí dopravními prostředky, které ve většině případech jezdí na benzín, je značné“, dodal Ing. Suchomel. Nejprve budou zpracovány vstupní informace, jakýsi základ projektu, ve kterém budou zhodnocena hlediska jak ekologická, tak ekonomická. Poté může být zahájeno zpracovávání studie proveditelnosti. Co se týká financování tohoto projektu, jednalo by se o vícezdrojové financování, tzn. část z dotačních zdrojů od státu např. ze Státního fondu dopravní infrastruktury nebo Státního fondu životního prostředí, další prostředky bude možné sehnat z EU a samozřejmě se určitou částí bude podílet i kraj. „V současnosti už v kraji jezdí ve zkušebním provozu autobusy na plyn, a to od ČSAD Liberec a Jablonec nad Nisou. Proto jsme jejich zástupce vyzvali, aby nám své praktické zkušenosti sdělili, protože je velmi důležité umět reagovat na případné problémy spojené s využíváním plynu jako pohonné hmoty. Tyto zkušenosti a připomínky spojené s provozem by měly být poskytnuty i dalším kolegům a především budou nedílnou součástí zpracovávání zadání projektu. Další schůzka je plánována na září 2002“, zhodnotil situaci Ing. Suchomel. 

 

Bradíková Nikola
nikola.bradikova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 305
Mobil: 724 083 009