Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Seminář "O dobrovolných nástrojích environmentálního managementu"

20. 11. 2002
[id:1262|autor:Futerová Linda|email:linda.futerova@kraj-lbc.info|telefon:485 226 302|mobil:724 030 320|aktualizace:]

Liberecký kraj resort životního prostředí a zemědělství uspořádal vzdělávací seminář pro podnikatele Libereckého kraje s názvem „O dobrovolných nástrojích environmentálního managementu“. „Během semináře se účastníci mohli dozvědět, že pro zavedení systému environmentálního managementu (EMS) existují v zásadě dva předpisy – technické normy řady ISO 14001, reprezentované především kmenovou normou ČSN EN ISO 14001 „Systémy environmentálního managementu – Specifikace s návodem pro její využití“ a Nařízení Rady (ES) č. 761/2001známá též pod zkratkou EMAS – z anglického originálu Eco-Management and Audit Schneme“, řekl Radim Zika pověřený vedením resortu životního prostředí a zemědělství.

Odborní konzultanti v rámci semináře přednášeli také o problematice posuzování životního cyklu výrobků nebo činností obecně známé pod zkratkou LCA (Life Cycle Assessment). Jde o proces, kde se hodnotí  jednak spotřeba energie a materiálu a jednak na lidské zdraví a zdraví ekosystémů v reprezentativních fázích existence výrobku. Tím se LCA odlišuje od ostatních analýz jako je EIA, Hodnocení rizik a Ekologický audit, které jsou zaměřeny na rozsah a účinky výrobků na životní prostředí v určité etapě jejich existence. Pro svůj celkový pohled na proces, nebo výrobek, je někdy analýza LCA charakterizovaná jako analýza „od kolébky po hrob“.

Dalším bodem programu  bylo seznámení přítomných s Programem čistší produkce a environmentálním auditingem a jeho normami.

„Tyto systémy a programy zlepšují přístup firmy k ochraně životního prostředí a umožňují lepší informovanost veřejnosti o aktivitách firmy v této oblasti“, doplnil Zika.

 

Futerová Linda
linda.futerova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302
Mobil: 724 030 320