Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Společné jednání představitelů Libereckého a Královéhradeckého kraje s představiteli Svazku měst a obcí Krkonoše

06. 05. 2002
[id:1309|autor:|email:|telefon:|mobil:|aktualizace:]

Dne 3.5.2002 proběhlo společné jednání představitelů Libereckého a Královéhradeckého kraje s představiteli Svazku měst a obcí Krkonoše. Cílem tohoto jednání bylo zejména vytvořit podmínky pro vstřícný a jednotný postoj všech zúčastněných k zajištění udržitelného rozvoje oblasti Krkonoš a celkově k řešení problematiky tohoto území. Představitelé Libereckého a Královéhradeckého kraje považují společný postup při řešení uvedených témat za nezbytný a garantují jeho naplňování vzájemným partnerstvím se Svazkem měst a obcí Krkonoše. Na základě tohoto bude z podnětu Ing. Suchomela, statutárního zástupce hejtmana Libereckého kraje vytvořena odborná pracovní skupina pro řešení problematiky Krkonoš, která bude složena z expertů na strategické a územní plánování, udržitelný rozvoj a cestovní ruch a budou v ní zastoupeny všechny tři zúčastněné strany. První jednání pracovní skupiny proběhne v druhé polovině května 2002 v Liberci.

Zpracovatel: odbor rozvoje kraje