Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Statutární zástupce hejtmana Ing. Luděk Suchomel se zúčastnil slavnostního otevření Pražského domu v Bruselu

01. 07. 2002
[id:1305|autor:Bradíková Nikola|email:nikola.bradikova@kraj-lbc.info|telefon:485 226 305|mobil:724 083 009|aktualizace:]

V polovině minulého týdne se Ing. Luděk Suchomel, statutární zástupce hejtmana kraje, spolu se zástupci ostatních krajů, poslanci Poslanecké sněmovny PČR a dalšími představiteli České republiky zúčastnil na základě pozvání Hlavního města Prahy otevření Pražského domu v Bruselu. Tohoto slavnostního otevření se ze strany Evropské unie zúčastnili komisaři Evropské komise, poslanci Evropského parlamentu a další významní zástupci EU, což zajistilo reprezentativní charakter celé akce. „Jedná se o klasický bruselský dům nacházející se přímo v centru Bruselu blízko institucí EU, který na první pohled působí menším a skromným dojmem. Nicméně po bližším prohlédnutí zjistíte, že se vyznačuje perfektním zázemím v podobě výstavních sálů, ubytovacích prostor, a také zahrady, která je součástí domu“, dodal k charakteru domu       Ing. Suchomel. Pro Liberecký kraj se může otevřít možnost vlastní prezentace v Bruselu. „Při jednání s pražskými radními jsme samozřejmě diskutovali možnost eventuelní prezentace našeho kraje v Bruselu a oni nám tuto možnost nabídli. O této skutečnosti budu nejprve informovat členy rady kraje, a poté povedeme na toto téma jednání. Diskuse bude vedena i se členy Výboru pro vnější vztahy a integraci do EU zastupitelstva kraje, a poté v zastupitelstvu kraje samotném. Měli bychom především připravit kvalitní druh prezentace Libereckého kraje, a rovněž si stanovit cílové skupiny, které budeme chtít touto prezentací oslovit. Já osobně se domnívám, že jednou z variant by mohl být projekt REGIOTRAM NISA, na jehož realizaci bychom chtěli získat finance z předstrukturálních a strukturálních fondů“, zhodnotil situaci Ing. Suchomel.

Bradíková Nikola
nikola.bradikova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 305
Mobil: 724 083 009