Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Statutární zástupce hejtmana jednal na Ministerstvu dopravy a spojů ČR o projektu REGIOTRAM NISA

15. 05. 2002
[id:1280|autor:Futerová Linda|email:linda.futerova@kraj-lbc.info|telefon:485 226 302|mobil:724 030 320|aktualizace:]

Statutární zástupce hejtmana Ing. Luděk Suchomel jednal na Ministerstvu dopravy a spojů ČR s náměstkem ministra Ing. Pavlem Stoulilem. Předmětem tohoto jednání, které se uskutečnilo  v návaznosti na výjezdní zasedání Vlády ČR v Libereckém kraji, byl projekt REGIOTRAM NISA. Jedním z bodů zařazených na tehdejším jednání vlády byl právě tento dopravní rozvojový projekt, kterým se má naplňovat myšlenka integrovaného dopravního systému. Snahou Libereckého kraje je prosadit tento záměr na úrovni Vlády ČR jako pilotní projekt. "Zjednodušeně řečeno lze říci, že uvedené řešení má umožnit provoz tramvajových souprav nebo lehkých vlakových souprav na železničním svršku a současně na tramvajových tratích. Páteřní trať bude vedena z Žitavy přes Hrádek nad Nisou, Liberec, Jablonec nad Nisou, Tanvald, Harrachov až do Jelení hory", řekl Suchomel.  Rovněž dodal, že vznikne pracovní skupina složená ze zástupců kraje a měst, kterými trať povede a dále v ní budou zástupci  Českých drah. Skupina se sejde začátkem června, aby projednala veškeré otázky spojené s realizací tohoto projektu a nastaví další postup řešení. „S náměstkem jsme se rovněž dohodli, že se opět setkáme a zhodnotíme výsledky této pracovní skupiny“, doplnil Suchomel.  Smyslem bude také nachystat podklad pro jednání vlády tak, aby mohl získat vládní podporu a aby byl  připraven i pro podání žádosti na profinancování ze strukturálních fondů EU. Zrychlení postupné modernizace dopravních cest i vozidlového parku, především pak v nejvíce zanedbané železniční dopravě, je jedním ze základních předpokladů kvalitní funkce budoucího integrovaného dopravního systému.

Futerová Linda
linda.futerova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302
Mobil: 724 030 320