Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Třetí setkání hejtmana Libereckého kraje s řediteli významných podniků Libereckého kraje

29. 03. 2002
[id:1316|autor:Bradíková Nikola|email:nikola.bradikova@kraj-lbc.info|telefon:485 226 305|mobil:724 083 009|aktualizace:]

Dne 28. března 2002 se na třetím setkání sešel hejtman Libereckého kraje RNDr. Pavel Pavlík spolu se svou zástupkyní Ing. Evou Bartoňovou z resortu školství   a mládeže s řediteli významných firem a společností Libereckého kraje. Hlavním tématem byla problematika lidských zdrojů, a to především ve vazbě na absolventy středních škol a učebních oborů, co se týče jejich schopností a možností uplatnit se v praxi. Proto byli k tomuto jednání přizváni vybraní ředitelé středních odborných škol, odborných učilišť a vyšších odborných škol z Libereckého kraje s technickým zaměřením. Pozvaní zástupci firem a společností působících v Libereckém kraji měli možnost přímo definovat své požadavky na absolventy těchto oborů a popřípadě navázat spolupráci s jednotlivými řediteli škol. V první části se jednotliví ředitelé škol v několika pár minutách prezentovali, předali základní informace a údaje o svých školách. Rovněž nastínili možnosti v navazování konkrétní  spolupráce s firmami. V diskusi se nejvíce poukazovalo na vytvoření širšího prostoru spolupráce mezi danými školami a učebními obory s firmami, která by měla fungovat např. formou předávání praktických zkušeností manažerů firem učitelům, kteří připravují studenty do praxe, zvýšením motivace u studentů k získávání praktických dovedností a rovněž vymezit větší prostor pro zařazení praktické výuky do studijního plánu. Obě strany, jak zúčastnění ředitelé škol, tak zástupci firem a společností, vyjádřily podporu vzájemné spolupráci v různých formách.  „Domnívám se, že setkání bylo přínosné pro obě strany, jak pro zástupce firem a společností, tak vybrané ředitele škol. Byl zde prostor pro přímou konfrontaci a pro předání si informací o představách a požadavcích na absolventy středních škol a odborných učilišť. Považuji za velmi důležité, aby takový druh spolupráce a komunikace na krajské úrovni existoval. Tématem příštího setkání se zástupci firem a společností Libereckého kraje budou rozvojové dokumenty kraje.“ Uvedl hejtman kraje RNDr. Pavel Pavlík.      

Bradíková Nikola
nikola.bradikova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 305
Mobil: 724 083 009