Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Vyhlášení krajského kola Vesnice roku 2002 v Libereckém kraji

19. 07. 2002
[id:1293|autor:Futerová Linda|email:linda.futerova@kraj-lbc.info|telefon:485 226 302|mobil:724 030 320|aktualizace:]

Vedoucí odboru regionálního rozvoje Ing. Lauerman informoval o průběhu soutěže Vesnice roku 2002 v Libereckém kraji :

Cílem soutěže Vesnice roku 2002 v Programu obnovy venkova je snaha povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova, zveřejnit rozmanitost a pestrost venkovských obcí a prokázat široké veřejnosti význam venkova. Do soutěže se v roce 2002 v Libereckém kraji přihlásilo 17 obcí. Slavnostní vyhodnocení a předání cen proběhlo dne 18. července 2002 ve vítězné obci. Vyhlášení se za Liberecký kraj zúčastnil Ing. Dolejší, zástupce hejtmana, za Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Hladík, za Spolek pro obnovu venkova Ing. Kavala, také předseda soutěže – starosta jihomoravské obce Sloup pan Mikulášek a další. Vítězem krajského kola soutěže Vesnice roku 2002 se stala obec Karlovice, která byla oceněna zlatou stuhou a postupuje do celostátního kola, které proběhne v říjnu 2002. Bílou stuhou za práci s mládeží byla oceněna obec Josefův Důl, modrou stuhou za společenský život  obec Mírová pod Kozákovem. Obec Sychrov za péči o životní prostředí obdržela stuhu zelenou. Knihovnou roku pro rok 2002 se v Libereckém kraji stala Bradlecká Lhota. Nositelé těchto ocenění mají obvykle v následujícím roce zvýšený podíl finančních prostředků z dotačního programu Programu obnovy venkova, jehož garantem je Ministerstvo pro místní rozvoj. Pro rok 2002 vyhlásil Liberecký kraj zvláštní cenu – Skokan roku, kterou je oceněn nejvyšší pokrok, „skok“ v rozvoji obce od roku předchozího. Historicky prvním Skokanem roku se stala obec Jindřichovice pod Smrkem. V roce 2003 bude upřednostněna při poskytování účelových finančních prostředků z grantových programů Libereckého kraje.

Futerová Linda
linda.futerova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302
Mobil: 724 030 320