Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Zadluženost příspěvkových organizací Libereckého kraje v oblasti zdravotnictví

27. 11. 2002
[id:1292|autor:Futerová Linda|email:linda.futerova@kraj-lbc.info|telefon:485 226 302|mobil:724 030 320|aktualizace:]

Dnes 6. prosince se v Poslanecké sněmovně jedná o celkovém zadlužení zdravotnických zařízení, která od nového roku přejdou pod správu krajů České republiky.  „Chceme prostřednictví Asociace krajů ČR předložit druhý návrh zadluženosti zdravotnických zařízení proti návrhu ministryně zdravotnictví Marie Součkové, jelikož předpokládáme, že  námi vyčíslené ztráty budou mnohem vyšší“, uvedl hejtman Libereckého kraje RNDr. Pavel Pavlík. Podle posledních informací je vnitřní zadluženost příspěvkových organizací Libereckého kraje v oblasti zdravotnictví  téměř 120,9 mil. Kč, smluvní zadluženost, tedy závazky organizací po lhůtě splatnosti, je vyčíslena na 171 mil. Kč a kumulovaná ztráta (neuhrazená ztráta z minulých let) našich zdravotnických zařízení představuje částku  124,6 mil. Kč. Celkem se tedy jedná o téměř 416,5 mil. Kč.

 

Futerová Linda
linda.futerova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302
Mobil: 724 030 320