Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Zájem o liberecké zemědělství projevil poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Ing. Libor Ježek

27. 11. 2002
[id:1245|autor:Futerová Linda|email:linda.futerova@kraj-lbc.info|telefon:485 226 302|mobil:724 030 320|aktualizace:]

V rámci spolupráce resortu zemědělství Libereckého kraje s poslanci zvolenými za náš kraj se v pátek uskutečnila návštěva poslance Ing. Libora Ježka, který byl doprovázen panem Radimem Zikou, členem rady kraje, a Ing. Robertem Erlebachem, předsedou Regionální agrární rady Libereckého kraje. „Navštívili jsme tři zemědělské subjekty v semilském okresu. Jednalo se o fyzické osoby hospodařící na malých výměrách a jedné akciové společnosti, která se zabývá jak chovem 350 kusů dojnic, tak hospodařením na výměře 1100 ha“, řekl Zika.

Smyslem těchto návštěv je seznámení se s danou problematikou a nelehkou ekonomickou situací přímo v terénu. Obohacením jistě bylo, že problémy se sedláky byly řešeny přímo v jejich soukromých staveních a byli vždy přítomni i zemědělští podnikatelé z dané lokality. „Hovořili jsme o pomoci oddlužení farem, které byly vinou špatné politiky Ministerstva zemědělství ze začátku 90.let zadluženy. Tyto problémy se s nimi „táhnou“ již téměř 10 let a nikdo nemá chuť nic řešit“, doplnil Zika. Ve večerních hodinách se obdobnými problémy zabývali i krajští radní, kteří zasedali v Jizerský horách na výjezdním zasedání Komise životního prostředí a zemědělství Rady Asociace krajů České republiky.

Futerová Linda
linda.futerova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302
Mobil: 724 030 320