Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Zástupci deseti libereckých lékáren podepsali s Libereckým krajem Smlouvu o zajišťování provozování pohotovostní lékárenské služby

13. 08. 2002
[id:1340|autor:Futerová Linda|email:linda.futerova@kraj-lbc.info|telefon:485 226 302|mobil:724 030 320|aktualizace:]

V úterý 17. prosince 2002 došlo k podpisu mandátních smluv na obstarání pohotovostní služby lékáren. Od 1.1. 2003 bude tuto službu zajišťovat 10 lékáren ve městě Liberec. Zástupci těchto zařízení se s Libereckým krajem dohodli na podmínkách, za kterých bude pohotovostní služba fungovat. Obě strany vycházely při sestavování služeb a časových režimech ze zkušeností z minulých let, kdy lékárenská pohotovostní služba spadala pod okresní úřady. O ledna tedy budou pohotovostní lékárny sloužit ve všedních dnech v době od 19.hod. do 23. hod., v sobotu od 13. hod. do 23. hod a v neděli a ve dnech svátku od 8.hod. do 23. hod. “Jednání se zástupci těchto zařízení byla vstřícná, do ostatních míst v kraji byly smlouvy odeslány poštou a my nyní čekáme na jejich vrácení, aby pohotovostní lékárenská služba dobře fungovala i v ostatních městech našeho kraje“, řekl Jiří Hromádka, člen rady kraje odpovědný za resort zdravotnictví, a doplnil, že se zánikem okresních úřadů by tak neměly vzniknou žádné problémy se zajištěním této služby. Včera v sídle Libereckého kraje také došlo k předání  protokolů o převzetí zdravotnických zařízení, která od nového roku přejdou na Liberecký kraj.

Futerová Linda
linda.futerova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302
Mobil: 724 030 320