Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Tisková zpráva z 5. mimořádného zasedání Rady Libereckého kraje

16. 05. 2002
[id:1311|autor:Futerová Linda|email:linda.futerova@kraj-lbc.info|telefon:485 226 302|mobil:724 030 320|aktualizace:]

Na dnešní den svolal hejtman Libereckého kraje mimořádné zasedání rady. Ta projednala situaci ve školství a konstatovala, že chybí 14,5 mil. korun na pokrytí přímých neinvestičních výdajů pro rok 2002 v resortu školství. Rada tedy uložila řediteli Krajského úřadu Libereckého kraje Ing. Bohdanu Tomášovi projednat vzniklou situaci na Ministerstvu školství mládeže a tělovýchovy do konce tohoto měsíce. Následně pak Ing. Bohdan Tomáš bude radu kraje informovat o výsledku tohoto jednání.

Futerová Linda
linda.futerova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302
Mobil: 724 030 320